In Industrie 4.0 staat de uitwisseling van informatie tussen machines en bovenliggende systemen centraal. Geconnecteerde machines en verregaande digitalisatie zorgen er voor dat maakbedrijven hun productielijnen meer flexibel, veilig en autonoom kunnen laten produceren. Voor machinebouwers bieden geconnecteerde machines potentieel tot het uitbouwen van digitaal ondersteunde diensten.

Een terugblik op de vakbeurs ‘IoT Tech Expo Europe 2019’ in Amsterdam.

Om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid bij IoT-systemen te waarborgen, moeten een aantal veiligheidsaspecten in acht genomen worden met het oog op beveiliging en privacy by design. In deze tweede van een reeks van blogs gaan we dieper in op de authenticatie en toestemming voor IoT-toepassingen.

Bouwt u slimme, geconnecteerde producten en toepassingen voor consumenten, fabrieken of kritische infrastructuurprocessen? Het Internet of Things is de drijvende kracht achter innovaties in tal van sectoren, maar samen met de snelle groei van het aantal geconnecteerde toestellen neemt ook het aantal cyberaanvallen toe. Elk onvoldoende beveiligd toestel of IoT-toepassing biedt criminelen een gemakkelijke toegangspoort tot een netwerk.

Om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens in IoT-systemen te waarborgen moeten een aantal beveiligingsaspecten worden bekeken, zodat het ontwerp voldoet aan de vereisten omtrent beveiliging en privacy. In deze eerste blog geven we een overzicht met een checklist die u kunt downloaden.

De Vlaamse Regering maakt weer 3,5 miljoen euro vrij voor ‘proeftuinen industrie 4.0’. Ook u kunt hiervan genieten! Beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (NIS) en cybersecurity zijn noodzakelijk voor heel wat bestaande en toekomstige diensten, gaande van industrie tot overheid, maar er is nog veel werk aan de winkel. Deze proeftuin draait om de praktische toepassing van de NIS-richtlijnen-beveiliging van industriële communicatienetwerken via AI.

De producten van de toekomst zijn slim en geconnecteerd, om zo meer meerwaarde te kunnen bieden. Ontwikkelaars van fysieke producten blijven echter tal van vragen hebben over hoe dit aan te pakken. Hierop willen we dit najaar een antwoord bieden via een traject van vier sessies.

Bedrijven worden om de oren geslagen met termen als 'internet of things', ‘Industry 4.0’, ‘blockchain’ en ‘artificiële intelligentie’. Heel wat bedrijven zien dan ook door de bomen het bos niet meer. Daarom ontwikkelden Sirris en Agoria de Digital Journey Tracker. Tijdens een door Voka georganiseerd seminarie op 1 juni lichten we verschillende mogelijke digitaliseringstrajecten toe voor verschillende types van bedrijven.

Hoe kunnen digitale technologieën u helpen kwaliteitsvoller en efficiënter te recycleren? Dat komt u op 4 mei te weten tijdens de eerste Circular Bytes Workshop, die inzoomt op digitale technologieën ter ondersteuning van recyclage.

Het IoT belangt alle industriële sectoren aan. Voor de ontwikkeling ervan dienen de bedrijven evenwel zelf of via partners een uitgebreid technologisch proces te beheersen waarbij in elke fase een aantal normen in acht moeten worden genomen. Sirris en Agoria kunnen hen daarbij begeleiden.