Intensieve training over de nieuwe Europese richtlijn voor Drukapparatuur

Verkoopt, produceert of importeert u producten met een inwendige overdruk van meer dan 0,5 bar? Vanaf 19 juli moeten die producten binnen Europa voldoen aan de vernieuwde Europese Richtlijn voor Drukapparatuur. Wat dit concreet voor uw business betekent, ontdekt u van naaldje tot draadje tijdens onze intensieve masterclass op donderdag 9 juni 2016.

Door de nieuwe Europese richtlijn (2014/68/EU) wijzigen heel wat bepalingen uit de huidige regelgeving. Zowel voor het ontwerpen en vervaardigen van drukapparatuur, als voor het beoordelen van de conformiteit ervan. De belangrijkste ingrepen op een rij:

  • De verplichtingen waaraan producten moeten voldoen, worden duidelijker omschreven en gelden niet langer alleen voor de fabrikanten, maar ook voor distributeurs en importeurs. Zo zorgen alle betrokken partijen ervoor dat er alleen veilige producten op de Europese markt komen.
  • Bovendien wijzigen de procedures waarmee wordt nagegaan of de producten conform zijn met de Europese richtlijn.
  • Daarnaast worden de stoffen die in de drukapparatuur aanwezig kunnen zijn, voortaan ingedeeld volgens het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen. Daarbij is ook de classificatie voor gevaarlijke en ongevaarlijke stoffen veranderd.

Waarom een nieuwe richtlijn?

De Europese Richtlijn voor Drukapparatuur wijzigt in overeenstemming met de nieuwe verpakkingsrichtlijn (Classification, Labeling and Packaging Regulation, CLP) en het Nieuw Regelgevend Kader (NLF). Het doel van al deze richtlijnen? Europa wil de commercialisatie van drukapparatuur vereenvoudigen en stroomlijnen. Zo is de Europese markt niet alleen beter bestand tegen de concurrentie van frauduleus gecertificeerde producten, de nieuwe richtlijn maakt het Europese instanties ook makkelijker om CE-gelabelde producten nauwgezet op te volgen.

Een kanttekening: de nieuwe richtlijn geldt niet voor alle apparatuur met een inwendige overdruk van meer dan 0,5 bar. Europa maakt maar liefst 21 uitzonderingen, bijvoorbeeld voor voertuigen en transportleidingen met pijp(en) voor het vervoer van stoffen van en naar een installatie.

Perfect op de hoogte met Sirris

Dat u als fabrikant, importeur of distributeur alle ins en outs van de Richtlijn voor Drukapparatuur volledig moet kennen, spreekt voor zich. Daarom organiseert Sirris in samenwerking met Agoria en het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) op donderdag 9 juni 2016 een intensieve masterclass over deze belangrijke richtlijn.

Tijdens het eerste deel van deze dag geven we een algemeen overzicht van de inhoud van de richtlijn: handig voor wie nieuw is in de materie of als opfrissing. In de namiddag gaan we dieper in op de wijzigingen en de impact ervan op uw business.

Deelnemen?

Ontdek het volledige programma en schrijf u meteen in.