Intellectuele eigendom en blockchain

De blockchain zou wel eens de plaats kunnen innemen van de huidige methodes om het auteurschap van een werk vast te leggen; tegelijk kan het de traceerbaarheid van het onlinegebruik verzekeren en problemen van transparantie in de verdeling van de gecreëerde waarde verhelpen. 

Een blockchain is een technologie voor bloksgewijze, transparante en beveiligde opslag en transmissie van gegevens, die voor de verificatie geen interventie van een tussenpersoon of derde instantie (bank, notaris, kadaster,…) vergt. De gedistribueerde database van de blockchain bevat de historiek van alle uitwisselingen tussen de gebruikers sinds ze werd aangemaakt. Ze beheert die registratielijst door ze te beschermen tegen vervalsing of wijzigingen. 

De gegevens worden niet op een centrale server maar door gedecentraliseerde systemen gehost en worden collectief door zogenaamde miners, die de nodige rekenkracht kunnen aanreiken, beheerd. 

De inherente eigenschappen van de blockchain (gedecentraliseerd beheer, complexe gecodeerde beveiliging, transparantie) banen de weg voor tal van toepassingen. Volgens bepaalde experts zou de blockchain uiteindelijk kunnen uitgroeien tot dé nieuwe infrastructuur voor gegevensuitwisseling en, net als het internet, een heuse revolutie kunnen ontketenen.

Lees meer op Techniline.