Het i-depot, een manier om uw idee, concept, ontwerp, prototype, enz. vast te leggen.

Betrouwbare statistieken over intellectuele eigendom zijn een belangrijk instrument om wereldwijd de commerciële en technologische trends te begrijpen.

De Octrooicel van Sirris begint met de verspreiding van een reeks video's van deskundigen over kwesties in verband met intellectuele eigendom.

Wat zijn de belangrijkste punten in een geheimhoudingsovereenkomst?

The location and mailing address and the e-mail address of the Intellectual Property Office (Belgium) have changed.

De DIE deelt mee dat de nieuwe tariefregeling inzake octrooien vanaf 1 januari 2016 in werking zal treden.

Het Waals Gewest introduceert in 2016 een nieuw hulpmiddel ter ondersteuning van bedrijven onder de vorm van Intellectuele Eigendom Cheques die tot 75% gesubsidieerd zijn, om prestaties te vergoeden die gelinkt zijn aan het gebruik van een octrooi als bron van informatie door een dienstverlener zoals Sirris.

Bepaalde types van links op websites schenden het auteursrecht, het merkenrecht en het recht inzake deloyale concurrentie.