Wat is de link tussen octrooien en productinnovatie? Een studie van enkele Amerikaanse economisten.

Sirris heeft een uiteenzetting gegeven over artificiële intelligentie en intellectuele eigendom, in duo met de onderneming BEA, tijdens de CFIB-Jaardagen in Lyon.

De Gewesten kennen bedrijven, en vooral innoverende kmo’s, subsidies toe voor de kosten van octrooiaanvragen

Een nieuwe functie stelt gebruikers van PATENTSCOPE in staat octrooidocumenten op chemische structuren te doorzoeken. Deze functie herkent de namen van chemische verbindingen of hun structuren op basis van de in de aanvragen opgenomen afbeeldingen.

Wat zijn de hoofdkenmerken van een goed merk? Het moet opvallen én beschikbaar zijn. Het moet geregistreerd zijn en in leven worden gehouden.

Wat is Big Data precies en hoe zouden materies als eigendom, persoonlijke levenssfeer en intellectuele eigendom grote dataprojecten kunnen beïnvloeden.

Het is voor ondernemingen van cruciaal belang om hun knowhow, zakengeheimen en technologie te beschermen. Dat kan door informatie vertrouwelijk te houden of door het intellectueel eigendomsrecht toe te passen en bijvoorbeeld een octrooi aan te vragen.

Inlichtingen die door ondernemingen vertrouwelijk worden gehouden om een concurrentieel voordeel te behouden, worden ‘bedrijfsgeheimen’ genoemd. Dankzij een nieuwe richtlijn worden deze geheimen beter beschermd.