Inspanningen rond cleantech verdienen steun in de rug

laserharden

Bedrijven die kiezen voor cleantech en eco-compliance verdienen hierbij de nodige ondersteuning en dit op meerdere vlakken. Impact van een dergelijke keuze is immers niet te onderschatten en zelfs essentieel voor de toekomst. 

Ondervindt u ook steeds meer druk vanuit verschillende hoeken inzake milieuvereisten? U bent niet alleen! Niet alleen moeten bedrijven vandaag voldoen aan de steeds strengere regelgeving, ook ondervinden ze druk vanuit de markt en de publieke opinie heeft eveneens een duidelijke invloed. Wie deze verschuiving, en zo de concurrentie, een stapje voor wil blijven, reageert dus beter proactief en kiest voor een gerichte eco-compliance strategie. 

Een voorbeeld vanuit de metaalbewerking

Hybridisatie van bewerkingsmachines is een technologische trend met een groot potentieel om de milieu-impact te reduceren. De combinatie van energie-efficiënte bewerkingstechnologieën (draaien, frezen,…) met geavanceerde bewerkingsprocessen (edm, laserharden,…)  kan heel wat voordelen opleveren zoals een snellere fabricatie, minder energiegebruik per geproduceerd stuk, efficiënter gebruik van verbruiksgoederen (koelemulsie,…) en een lagere investeringskost. 

Een sprekend voorbeeld hiervan is een case rond laserharden in een machinecel. Uit onderzoek konden we vaststellen dat het tot 40 procent goedkoper is in vergelijking met het klassieke harden en hard nabewerken met een significant kleinere milieu-impact.

Ondersteunende initiatieven

In dit kader loont het dus voor bedrijven om te investeren in en innoveren met 'cleantech', een inspanning die alleen maar aangemoedigd kan worden. Een voorbeeld van zo'n aanmoediging is ClimateLaunchpad, Europa’s grootste innovatieve cleantech-wedstrijd. Coördinator voor de Belgische deelnemers is VITO, die de beste ideeën verzamelt. Studenten, start-ups, ondernemers, onderzoekers en werknemers die dromen van een eigen zaak kunnen (vóór 1 mei) hun cleantech-idee indienen. Alle inzendingen worden beoordeeld op hun impact op klimaatverandering, hun groeipotentieel en hun vaardigheden en enthousiasme. De meest veelbelovende inzendingen krijgen toegang tot het Climate-KIC Accelerator-programma, gericht op het vertalen van grote cleantech-ideeën in sterke bedrijven. 

Ook Sirris is actief betrokken bij innovaties rond cleantech. Zo ondersteunt het project Eco-compliance bedrijven die proactief willen inzetten op deze onomkeerbare trends. Wilt u ook actie ondernemen, maar weet u niet hoe dit aan te pakken? Neem contact met ons op!