Insectenkweek als opportuniteit voor automatisering

In de zoektocht naar een duurzame voedselproductie treedt de consumptie van insecten als een van de oplossingen naar voren. Om haalbaar te zijn, moet de productie - het kweken - afgestemd zijn op de vraag. Hier speelt het project Entomatisation op in door de opschaling en automatisering van de insectenkweek onder de loep te nemen. Sirris is een van de projectpartners. 

Eetbare insecten, zoals meelwormen, zijn een bron van eiwitten en de consumptie ervan wordt wereldwijd aanzien als een mogelijke maatregel om een duurzame voedselproductie te garanderen. De laatste jaren zijn dan ook heel wat voedingsbedrijven gestart met het verwerken en aanbieden van eetbare insecten. Deze bedrijven blijven groeien en zien jaar na jaar hun omzet stijgen. De vraag naar verse en gebruiksklare insecten wordt ook almaar groter. Het aanbod moet echter de vraag kunnen volgen. Opschaling van en automatisering bij de kweek is hiervoor essentieel. 

Toepassing van bestaande technieken

Daarom startte Hogeschool VIVES samen met Inagro en Sirris eind 2016 het project 'Entomatisation', waarin bestaande automatisatietechnieken worden toegepast in de kweek van meelwormen. De uiteindelijke doelstelling is een duidelijke verhoging  van de productiecapaciteit, waarmee men kan inspelen op de stijgende vraag, de procesefficiëntie optimaliseren en de productiekost verlagen. Het project richt zich tot bedrijven die meelwormen kweken of een productlijn willen opstarten en bedrijven die automatiseringstechnologie aanbieden en een nieuwe markt willen betreden. 

In de loop van dit tetraproject worden de technische voorwaarden en richtlijnen voor optimalisatie in kaart gebracht. Leden van de gebruikersgroep hebben directe toegang tot de resultaten. Uiteindelijk wordt een volledige demo-opstelling gebouwd bij Inagro, waaraan ook praktische handleidingen verbonden zijn. Producenten zullen hiermee direct een inzicht krijgen in de mogelijkheden van de automatisatie, leveranciers van automatisatietechnologie krijgen hierbij mogelijkheden om een nieuwe markt aan te boren en met behulp van de opgebouwde kennis kunnen zij onmiddellijk aan de slag. 

Meer info vindt u op de website van VIVES. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich hier nog altijd aanmelden voor de gebruikersgroep.

Dat insectenteelt een hot topic is bewijst de recente start van het project Entomospeed (binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland). Ook hier wordt enerzijds de opportuniteit die de consumptie van meelwormen en larven met zich meebrengt erkend, anderzijds ziet men eveneens de nood aan bijkomende kennis over de efficiëntie, de opschaling en de automatisatie - het versnellen - van de kweek van deze insecten.