Innovatieve reinigings- en hersteltechnieken onder de loep

In het najaar van 2015 had in het Havenhuis een tweede event plaats rond innovatieve reinigings- en hersteltechnieken in het kader van het I-SuPORT-project dat een stimulans wil bieden aan havenbedrijven. Deze worden immers dagelijks geconfronteerd met problemen rond het reinigen en herstellen van metallische onderdelen door slijtage en corrosie. De bedoeling was vooral een aantal praktische cases te tonen aan geïnteresseerde bedrijven.

Het aantal technieken dat op industriële schaal kan aangewend worden om onderdelen te reinigen en beschadigingen te herstellen is zeer uitgebreid en vele ervan zijn reeds van toepassing. Nochtans zijn een aantal van deze technieken minder bekend bij de doorsnee bedrijven. Daarom belichtte de studienamiddag een selectie van de voornaamste technieken aan de hand van concrete, praktische toepassingen.

Uitdaging

Dagelijks moeten bewegende metalen onderdelen vervangen worden omdat ze door slijtage of corrosie dreigen onbruikbaar te worden. Dergelijke materiaaldegradaties vereisen vaak kostelijke herstel- en reinigingstechnieken in soms moeilijke omstandigheden en binnen korte termijnen. Het beantwoorden van al deze eisen vormt meestal een zware uitdaging. Hieronder volgt een bondig overzicht van enkele interessante en innoverende technieken, beginnend bij het reinigen.

Bij de herstelling van beschadigde oppervlakken dient soms vooraf een grondige reiniging uitgevoerd te worden om roest en vuil te verwijderen.

Lees meer op Techniline.