Infosessie cobots biedt perspectief tot nieuwe business

Op 16 juni vond de infosessie als introductie op het opleidingstraject rond cobots plaats in onze machinehal in Diepenbeek. Het werd een verhelderende inleiding tot de technologie van collaboratieve robots, waarbij verschillende aspecten aan bod kwamen.

Tijdens de sessie, ingericht door de Sirris-experts in samenwerking met het Innovatiecentrum in het kader van het EFRO-SALK-project Innovatie-Maat, werden de verschillen met een industriële robot toegelicht, zowel wat betreft de mogelijke toepassingen als de integratie in het productieproces en de programmering. De deelnemers kregen zo een duidelijk overzicht van de technologie en verschillende aanwezigen stelden meteen interessante vragen betreffende concrete toepassingen in hun bedrijf.

Verder werd er ingegaan op de veiligheidsaspecten, de evoluties en de mogelijke mentale barrières verbonden aan het gebruik van cobots. Voorafgaand aan de demonstratie van verschillende types cobots in het labo werd een overzichtelijke methodiek uit de doeken gedaan, die gebruikt kan worden om een eigen idee te beoordelen en de mogelijke implementatie van een cobot te bestuderen, om zo een gestaafde go/no-go-beslissing te kunnen nemen.

De 14 aanwezige bedrijfsleiders en R&D-verantwoordelijken waren onder de indruk van de eenvoud en de veelzijdigheid van de cobots die gedemonstreerd werden. De voordelen en de beperkingen werden in de praktijk toegelicht en opportuniteiten tot procesverbetering en wijziging van het dienstenaanbod door gebruik van cobots werden besproken.

Vervolg traject met praktische sessies

Tijdens het vervolg van het traject in het najaar zullen de overwogen toepassingen van individuele bedrijven in beperkte groep besproken worden om technologische en organisatorische uitdagingen aan het licht te brengen en zo een scherper zicht te krijgen op het economisch potentieel. Bedrijven die interesse tonen, zullen voorafgaand reeds een gesprek hebben met een Sirris-expert over hun specifiek idee. Op basis van dit gesprek en de besprekingen van de verschillende cases in groep volgen er voorstellingen van mogelijke scenario’s en een inschatting van kosten en baten. Na vier workshops zijn de deelnemende bedrijven in staat een onderbouwde inschatting te maken betreffende de potentiële inzet van cobots.

Meer praktische inlichtingen en inschrijven via http://www.sirris.be. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt!

"Zonder voortdurend in te zetten op automatisering zouden we niet de productieaantallen kunnen produceren die vandaag van ons gevraagd worden. Cobots vervangen niet de industriële robot, maar zijn wel een meer toegankelijke aanvulling die voor lichte toepassingen zeer zinvol zijn." 
Richard Bussels, Project & Innovation Manager Ophardt Belgium

Het EFRO-SALK project Innovatie-Maat heeft als doel om innovatie toegankelijker en concreter te maken voor Limburgse maakbedrijven.

 

 

Tags: