Informatie van ‘Intellectuele Eigendom’ met een praline !

Tijdens een ontbijt wordt verduidelijkt welke informatie een onderneming kan halen uit het onderzoek van intellectuele eigendom van een concurrent. (voertaal = Frans)

Op donderdag 7 december houdt AIHE zijn 'Matinale' tussen 8 en 10 uur in Herstal. Het onderwerp op de agenda is intellectuele eigendom als nuttige informatiebron voor elke onderneming. Op basis van een concreet geval zal Sirris aantonen hoe het terdege aanwenden van de beschikbare bronnen, met name databases van octrooien, plannen en modellen, de evaluatie mogelijk maakt van de concurrenten en van hun markten.

Picarré zal de analyse aanvullen vanuit het onderzoek van merken en branding van de gekozen onderneming in deze casestudie.  

Klik hier voor bijkomende informatie en inschrijving.


Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.