Hou de veranderende eisen in milieu op de radar en behoud uw voorsprong!

Tijdig de signalen die de veranderende milieuregelgevingen en bijhorende markttrends veroorzaken detecteren mag geen toeval zijn. Om door het bos de bomen te blijven zien in deze steeds complexere omgeving geven we regelmatig een overzicht van relevante veranderingen die zich voltrekken.   

 • Voor wie?
  Producenten van machines, toestellen en apparaten die gebruik maken van coatings die in contact komen met voedingsmiddelen
  Wat? 
  Recent werd een nieuw koninklijk besluit gepubliceerd met betrekking tot vernissen en deklagen die bestemd zijn om in aanraking te komen met voedingsmiddelen. Het is specifiek van toepassing op:
  • Vernis voor materialen en voorwerpen in metaal
  • Vernis voor soepele materialen en voorwerpen
  • Vernis voor toepassingen van hoge capaciteit in de voedingsmiddelenindustrie
  Regelgeving of norm? 
  Het nieuwe KB vernissen en deklagen van 25 september 2016 treedt in werking op 1 januari 2017. Meer info vindt u op de website van Agoria.

 

 • Voor wie? 
  Een nieuw KB is vooral van belang voor bedrijven die overheidsopdrachten aannemen, meer bepaald overheidsopdrachten in de sectoren en domeinen vermeld in de Visienota 2050, zoals energie, zorg, industrie 4.0 en circulaire economie.  
  Wat?  
  De Vlaamse Regering wil overheidsopdrachten meer inzetten voor innovatie. Op 28 oktober keurde ze hiervoor een visienota goed. In totaal is in een bedrag van 5 miljoen euro voorzien voor de stimulering van de aankoop en ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Daarbij kan het gaan om het wijder verspreiden van bestaande innovaties of om pre-commerciële innovatie-aankopen, waarvoor eerst nog verdere O&O nodig is.
  Regelgeving of norm?  
  De Europese richtlijn 2014/24/EU voor overheidsopdrachten (voor klassieke sectoren). Anderzijds is er ook de nieuwe kaderregeling inzake staatssteun (2014/C 3282). Het programma loopt van 1 juli 2016 tot eind 2019. Meer info via EWI Vlaanderen en het Plan van aanpak Programma Innovatieve Overheidsopdrachten

 

 • Voor wie?  
  Producenten van landbouwvoertuigen, zoals tractoren, landbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingstukken
  Wat? 
  Een verandering in de EU-wetgeving rond landbouwvoertuigen. Een wijziging die de eisen op een aantal punten aanpast, is nu gepubliceerd als Verordening 2016/1788. De technische en administratieve eisen om deze goedkeuring aan te vragen staan erin beschreven. De belangrijkste technische veranderingen zijn:
  • geen eisen voor uitstekende delen die onder de machinerichtlijn vallen
  • virtuele testen worden mogelijk voor dimensies
  • oploopremmen tot 8 ton voor landbouwaanhangwagens en verwisselbaar getrokken uitrustingsstukken
  • aanpassingen aan de Repair and Maintenance Information (RMI)-eisen.
  Regelgeving of norm?  
  Vanaf 1 januari 2016 is het via Verordening 167/2013 mogelijk om Europese typegoedkeuring voor landbouwvoertuigen aan te vragen. Een amendement is nu gepubliceerd als Verordening 2016/1788. Meer info via Agoria.  

 

 • Voor wie? 
  Producenten van gasverbrandingstoestellen
  Wat? 
  Een vraag om input voor het normalisatieproject gastoestellen. Onlangs werd in dit kader een ontwerp van standaardisatieverzoek beschikbaar gesteld. U kunt eventuele opmerkingen melden tot uiterlijk 22 november 2016. Meer info via Agoria.
  Regelgeving of norm? 
  Verordening (EU) 2016/426 Gasverbrandingstoestellen. Deze nieuwe verordening treedt in werking op 21 april 2018. Vanaf die datum zal de huidige Verordening Gastoestellen (2009/142/EC) worden ingetrokken.   

 

 • Voor wie? 
  Producenten van verlichting
  Wat? 
  In de verlichtingssector wordt steeds meer aandacht besteed aan ‘human centric lighting’. Hierbij wordt gestreefd naar een hogere arbeidsproductiviteit of verhoogd welzijn van ouderen. Door human centric lighting-concepten toe te passen kan met de juiste kleurtemperatuur en lichtintensiteit zowel het biologische als emotionele systeem van de mens gestimuleerd worden.
  Regelgeving of norm? 
  Markttrend naar smart lighting en human centric lighting als differentiatie. Meer info en trends krijgt u via LED Event 2016.  

 

 • Voor wie? 
  Bedrijven met een fractie gemengd bedrijfsafval
  Wat? 
  Het Vlaamse afvalbeleid streeft ernaar om het gemengde bedrijfsafval te verminderen met 15 procent tegen 2020. Dit kan gebeuren door bronsortering en preventie. Uit analyses met afzetcontainers, rolcontainers met los materiaal of met zakken blijkt dat deze doelstelling technisch en economisch haalbaar moet zijn. De lijst met verplicht in te zamelen (en dus te sorteren) selectieve fracties wordt uitgebreid en zal wellicht ook harde kunststoffen ( PP, PE, pvc,…), folies en EPS (expanded polystyreen) omvatten. Meer info via Ovam.
  Regelgeving of norm?  
  Vlarema artikel 4.3.2. 

 

Hoe met de vele andere nieuwe eisen omgaan en deze gebruiken om er een competitief voordeel uit te halen? Je kan door slimme en gerichte innovatie deze trends en regels voor blijven en bovendien de kosten drukken. Wilt u weten hoe dit best aan te pakken en in uw bedrijf deze kansen te ontsluiten? Neem contact op met ons! We bieden u verdere ondersteuning in het kader van Eco-compliance als competitief wapen. Dit project loopt in nauwe samenwerking met Agoria. 

 

Dit artikel werd opgesteld in het kader van het project ‘Eco-compliance als competitief wapen’, uitgevoerd door Sirris en Agoria, met de steun van VLAIO.