Hou de veranderende eisen inzake milieu op de radar en behoud uw voorsprong!

Hoe goed bent u op de hoogte van de veranderende milieuwetten en -normen? Wij houden voor u de vinger aan de pols en geven u een overzicht van wat momenteel interessant is aan opleidingen, diensten en publicaties.

De impact van een strengere milieuregelgeving op de product- en procesvereisten en de kost om hieraan te beantwoorden neemt almaar toe. Ook klanten hechten steeds meer belang aan de duurzaamheid van het aanbod. Als maakbedrijf speelt u daar maar beter zo veel mogelijk vooraf op in, door uw producten en processen innovatief aan te passen. Dat levert u alleen maar voordelen op.

Omdat het aanbod aan diensten en opleidingen uitgebreid en divers is en de normen en regelgeving vaak niet even duidelijk, willen Sirris en Agoria u hierbij tegemoetkomen. Regelmatig zullen we een overzicht publiceren van artikels en aankondigingen rond wijzigende vereisten en trends, die u snel kunt screenen op relevantie voor uw bedrijf. U kunt rechtstreeks doorklikken voor meer informatie en zo contact opnemen met de specialisten ter zake.   

 • Voor wie?
  Producenten van stralingsverwarmers
  Wat? 
  Nieuwe normen die de eisen en testmethodes zullen beschrijven voor de constructie, de veiligheid, de energie-efficiëntie, classificatie en markering van stralingsverwarmers op gas. Deze stralingsverwarmers worden vaak toegepast als directe verwarming in hoge gebouwen zoals sport- en expohallen.
  Regelgeving of norm?
  Drie nieuwe norminitiatieven binnen de CEN / TC 180 'Gedecentraliseerde gasverwarming': N824, N825, N826. Meer info vindt u via Agoria.

 

 • Voor wie?
  Producenten en invoerders van elektronische toestellen en componenten 

  Wat?
  De 'Electronics Design & Manufacturing Workshop' rond de toekomst van RoHS, solderen, materialen,… vindt plaats op 30 september.
  Regelgeving of norm? 
  RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive). 

 

 • Voor wie?  
  Afvalpreventie binnen de Vlaamse maakindustrie

  Wat?
  Sirris en Agoria organiseren het seminarie 'Afval- en grondstoffenmanagement' op 26 oktober, een update over de regelgeving en hoe dit zelf concreet aan te pakken.
  Regelgeving of norm?  
  Vlarema: beheer bedrijfsafval en verplichtingen  

 

 • Voor wie? 
  Fabrikanten van energiegerelateerde producten onder ecodesign, waaronder televisietoestellen, warmtepompen, verwarmingsinstallaties, computers, printers, kranen en douchekoppen
  Wat?
  Wie zich van zijn concurrenten wil onderscheiden via een ecolabel kan dit nu ook doen voor computers en tablets. Meer info vindt u alvast via Agoria. Tijdens de 'Agoria Regelgeving & Normalisatiedag' op 20 oktober zal er bovendien een sessie gewijd zijn aan de toekomst van ecodesign en energielabels.
  Regelgeving of norm? 
  Ecolabel, ecodesign en energielabels.   

 

 • Voor wie? 
  Bedrijven die zelf de regelgeving actief opvolgen/opzoeken
  Wat? 
  De 'Blauwe Gids', waarin onder andere ingegaan wordt op thema’s als 'Wanneer is de Europese productwetgeving van toepassing', 'De spelers in de toeleveringsketen en hun verplichtingen', 'Producteisen', 'Conformiteitsbeoordeling', 'Accreditatie' en 'Markttoezicht'.
  Regelgeving of norm? 
  De ‘Blauwe Gids’ beschrijft in hoofdlijnen de wettelijke kaders voor de toepassing van CE-markering (EU directieven).  

 

 

Hoe wijzigende vereisten voor uw bedrijf kunnen leiden tot duurzame innovatie en tot duurzame winst, zoeken we graag samen met u uit. 

 

Dit artikel werd opgesteld in het kader van het project ‘Eco-compliance als competitief wapen’, uitgevoerd door Sirris en Agoria, met de steun van VLAIO.