Hooggevoelige temperatuursensoren

In het kader van de ontwikkeling van competenties op het vlak van sensoren heeft Sirris onlangs een nieuw type van temperatuursensor uitgewerkt. Doel ervan was een eenvoudig meetbare fysieke grootheid te verkrijgen die voldoende gevoelig is om meetfouten als gevolg van ruis te beperken. Onze keuze ging al snel uit naar RTD-oplossingen (Resistor Thermal Detector).

Het principe berust op de variatie van de weerstand naargelang de temperatuur. De weerstand is immers afhankelijk van de uitzetting van een composietmateriaal als gevolg van een temperatuursverandering. In concreto: hoe hoger de temperatuur, hoe meer de matrix uitzet en de weerstand toeneemt.

Welke voordelen?

Dit type van sensor bestaat uit drie elementen: een temperatuurgevoelig composietmateriaal, een elektrode en een substraat; het biedt meerdere voordelen:

  • Goedkoop te printen
  • Ongeëvenaarde conformatie van de oppervlakken – omwille van de flexibiliteit van de gebruikte materialen
  • Ongelooflijk toekomstpotentieel – in de toekomst zullen we deze techniek kunnen overwegen om de temperatuur te bewaken op het volledige gevoelige oppervlak.

De producttesten hebben heel wat succes geoogst en een extreme gevoeligheid van de sensoren aangetoond. Een geslaagd experiment.

Lees meer op Techniline.

Tags: