Hogedrukgietstukken cryogeen ontbramen verhoogt kwaliteit

Er bestaan verschillende en algemeen toegepaste procedés voor het ontbramen van hogedrukgietstukken. Deze leiden allemaal tot veranderingen in uitzicht van de gietstukken, geometrische wijzigingen of zelfs structuurwijzigingen. Het toepassen van een nieuwe cryogene ontbraamtechniek vermijdt deze nadelige bijwerkingen. 

Hogedrukgietstukken uit non-ferrolegeringen worden in verschillende sectoren en voor zeer verschillende toepassingen ingezet. Hierbij worden in vele gevallen steeds hogere eisen gesteld aan de maatnauwkeurigheid, toleranties, oppervlaktekwaliteit en ruwheid. Aan deze eisen kan enkel voldaan worden door de stukken een nabehandeling te laten ondergaan. Deze nabewerking moet bovendien perfect reproduceerbaar zijn aangezien het in de meeste gevallen gaat om seriegietwerk. 

Lees meer op Techniline.