Hoge oppervlaktekwaliteit en verwaarloosbare gereedschapsslijtage met ECM

Met precision electro-chemical machining (PECM) kunnen complexe geometrische vormen verwezenlijkt worden in bijna alle metalen. De technologie biedt potentieel voor toepassingen in heel wat sectoren.

Het PECM-procedé is een elektrochemisch proces met vibrerende elektroden (20-50 Hz) en een geregelde spleet (grootteorde: enkele micrometers), waarbij door indringen van de elektrode een caviteit kan aangemaakt worden. Een gepulste DC-stroom (tot 1.000 A) wordt aangelegd tussen de elektrode en het werkstuk tijdens de neerwaartse beweging van de elektrode. Tijdens de opwaartse beweging is er tijd om het vervuilde elektrolyt uit de bewerkingszone weg te spoelen. Het werkstuk lost anodisch op volgens de geometrie van de elektrode die erop volgt.

Op die manier kunnen complexe geometrische vormen gerealiseerd worden in zowat alle metalen, bijvoorbeeld in hoog ontlaten staal, staal voor rollagers, staal voor poedermetallurgie en in superlegeringen. PECM komt hierdoor in aanmerking voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaart, automotive en medische sector, die voorheen moeilijk tot niet haalbaar waren.

Lees meer op Techniline.

Tags: