Hoe werking en onderhoud van uw machinepark optimaliseren? Probeer een data-gedreven aanpak!

Het gebruik van data, verworven uit een machinepark, is een echte aanwinst voor het onderhoudspersoneel en, op grotere schaal, voor een volledig bedrijf. Het Sirris Data Innovation-team zal de opportuniteiten en uitdagingen die met dit onderwerp gepaard gaan voorstellen tijdens een seminarie op 24 oktober. (voertaal = Engels)

De meeste bedrijven gebruiken een aantal machines die een gelijkaardig, haast identiek gedrag vertonen op het vlak van interne werking, toepassing en gebruik, zoals bijvoorbeeld windturbines, compressoren en professionele voertuigen. Dit aantal van bijna identieke machines kunnen we definiëren als 'park'.

Steeds meer zijn deze machines voorzien van verschillende sensoren die data vergaren over de werkingstemperatuur, trillingen, druk en heel wat andere kenmerken, afhankelijk van de machine. Bovendien zijn de technologieën voor communicatie- en dataopslag steeds meer alomtegenwoordig, wat het mogelijk maakt data te vergaren op een centraal platform en inzichten te verwerven in normaal en afwijkend gedrag van het hele machinepark. Door bijvoorbeeld het gedrag van een enkele machine te vergelijken met de rest van het park kan men uitmaken of een machine te weinig presteert door een verkeerde configuratie of imminent falen. De analyse van deze data kan ook het dienst- of onderhoudspersoneel helpen om tot een meer gedetailleerde en geoptimaliseerde onderhoudsplanning te komen. Zo kan bijvoorbeeld een optimale verdeling van een volledig park op het vlak van resterende gebruiksduur gegarandeerd worden, om zo de werklast van de monteurs te beheren. Daarom is de inzet van de data die vergaard wordt uit het machinepark een echte aanwinst voor onderhouds- en technisch personeel, en op grotere schaal, voor een heel bedrijf.

Wilt u meer weten over analyse van het machinepark voor een data-gedreven optimalisatie van werking en onderhoud? Ons halfdaags seminarie op 24 oktober is dan exact wat u nodig heeft! Via reële gebruikscases en presentaties door bedrijven als Barco, Atlas Copco, 3E, Maintenance Partners, Pepite en Ilias Solutions zal het Sirris Data Innovation-team u de opportuniteiten en ook uitdagingen presenteren, die gepaard gaan met de data die vergaard wordt uit een machinepark ten volle in te zetten.

Neem een kijkje in onze agenda en schrijf in!