Hoe verging het de Factory of the Future-Awards-winnaars van vorig jaar...?

Dat de eerste Factory of the Future Awards de vier winnaars Continental, Dentsply Implants, Newtec en Provan geen windeieren gelegd heeft, bleek uit een rondvraag bij deze bedrijven in aanloop naar de volgende editie.

Dat er een effect was, staat vast, op korte en op langere termijn, zo getuigen alvast de antwoorden die we ontvingen. De award winnen betekende voor de winnaars een bevestiging dat transformeren een juiste keuze was.

De aandacht die men kreeg, in de media en in de industrie, leidde alvast tot interesse vanuit de industrie en zelfs tot opdrachten van nieuwe klanten en partners. Voor bestaande klanten, zeker de buitenlandse, is het een geruststelling dat de producten in een professionele en duurzame omgeving worden geproduceerd. Andere spelers uit de sector bekijken de winnende bedrijven dan weer als een voorbeeld of benchmark, waaraan ze hun eigen acties kunnen spiegelen of toetsen, of zelfs als inspiratiebron om deel te nemen aan de volgende editie van de Factory of the Future Awards! Er volgden dan ook heel wat aanvragen voor bedrijfsbezoeken, ook van grotere, internationale spelers.

Voor het personeel bleek het een hele opsteker, die de betrokkenheid onder de werknemers ten goede komt, met zelfs een daling van het absenteïsme als resultaat. De winnaars getuigden ook van een sterkere 'employer branding' in hun eigen regio, waardoor het aantrekken van nieuwe medewerkers met de juiste (vaak technische) profielen een stuk makkelijker werd.

Naar de toekomst toe betekent de award een aanmoediging om verder te gaan in de ingeslagen weg en blijvend verder te transformeren. Bovendien is het een stimulans voor de werknemers om innovatief te blijven, zodat men ook over een paar jaar nog altijd aan de top staat.

We laten de vier winnaars graag aan het woord:

Jo Massoels, Business Unit Manager, Dentsply Implants: "De impact van het winnen van de award werd snel duidelijk toen de dag na de uitreiking de werknemers elkaar in de hal feliciteerden. Het heeft in grote mate bijgedragen aan de fierheid van onze werknemers. Daarnaast heeft het extra naambekendheid opgeleverd, wat het aanwerven van nieuwe mensen in België vlotter maakte. We hebben de award ondertussen ook gebruikt in onze wereldwijde marketing van producten die in België gemaakt worden. Het winnen van de award was een kers op de taart in ons proces om op een paar jaar tijd van ‘uitdagende’ site uit te groeien tot een van de sterren binnen de Dentsply-familie."

Guy De Winne, Quality Manager & Director Manufacturing Operations, Newtec: “De award heeft ons de kans gegeven om met anderen uit de industrie onze ideeën te 'challengen', waaruit opnieuw inspiratie ontstaat om nieuwe verbeteringen op te starten. Natuurlijk is elke omgeving anders en merk je dat niets zomaar te kopiëren is, waardoor het belangrijk is dat je steeds je eigen visie blijft volgen. ... We hebben het voorbije jaar niet stilgestaan. Integendeel, er werd verder gewerkt op alle transformaties. Een concreet voorbeeld is dat we ondertussen 'Beta customer' zijn voor een Europese machinefabrikant, waardoor we opnieuw progressie gemaakt hebben op het vlak van World Class."

Stefaan Van Thielen, Algemeen Directeur Chassis & Safety Division, Continental Automotive Benelux: "Deze award heeft in de eerste plaats een impact gehad op ons personeel. We hebben deze award niet alleen intern in Mechelen gecommuniceerd maar ook naar ons Duits management. Als je daarover de dag nadien 's morgens uitgebreide rechtstreekse felicitaties krijgt van de CEO van Continental persoonlijk, dan weet je dat dit indruk gemaakt heeft. ... Resultaat is dat wij, nog meer dan vroeger, gefocust zijn op continue verbeteringen die in één van de zeven Made Different-transformaties terug te brengen zijn. "

Peter Tans, CEO Provan: "Concreet betekent het winnen van deze erkenning dat we ook veel bedrijfsbezoeken hebben georganiseerd voor verschillende bedrijven en dat we eveneens het gastbedrijf geweest zijn voor een bootcamp rond QRM binnen het Made Different-traject. Het moet gezegd dat dit heel wat deuren heeft geopend en in sommige gevallen reeds vandaag geleid heeft tot nieuwe partners en nieuwe business. ... Het is een bevestiging dat de ingeslagen weg de juiste is, maar vooral een begin om verder te werken aan verschillende transformaties."

Op 4 februari vindt de tweede editie van de Factory of the Future Awards plaats te Antwerpen! 
Als u graag zou weten welke Belgische bedrijven in 2016 winnen, schrijf u dan alvast in.


Contact Sirris: Walter Auwers, tel. +32 498 91 93 97
Contact Agoria: Paul Peeters, tel. +32 473 75 75 40