Hoe uw knowhow, zakengeheimen en innovaties beschermen? Laat u helpen door Sirris en Agoria!

Het is voor ondernemingen van cruciaal belang om hun knowhow, zakengeheimen en technologie te beschermen. Dat kan door informatie vertrouwelijk te houden of door het intellectueel eigendomsrecht toe te passen en bijvoorbeeld een octrooi aan te vragen. 

Welke strategie volgen?

Het is absoluut noodzakelijk om eerst na te denken over een beschermingsstrategie alvorens u de passende stappen zet (deponeren, een vertrouwelijkheidsovereenkomst sluiten, afspraken maken rond onderzoek en ontwikkeling, een licentieovereenkomst sluiten, enz.). Met het oog daarop moet worden bepaald over welk type informatie het gaat, welke markten worden bestreken, of het beter is om te deponeren of juist om niets openbaar te maken … 

Sirris en Agoria staan tot uw dienst

Sirris en Agoria werken nauw samen rond deze vraagstukken. Zo denken we samen met ondernemingen na over de aangewezen strategie om innovaties te beschermen en geven we advies over hoe die strategie concreet moet worden aangepakt.

  • Sirris speurt daarvoor in gespecialiseerde databanken om na te gaan of door de ontwikkeling van een nieuw product geen rechten van anderen worden geschaad maar ook om de technologische state of the art te bepalen, de ontwikkelingen op een specifiek domein te volgen, een overzicht van de technieken en de markten te schetsen, potentiële partners op te lijsten, een concurrent in de gaten te houden enz. Naast specialisten inzake intellectuele eigendom heeft Sirris ook experts om oplossingen voor technische problemen te zoeken of te analyseren. 
  • Agoria ondersteunt bedrijven bij het opstellen, nakijken en onderzoeken van verbintenissen met hun partners waaruit intellectuele-eigendomsrechten voortvloeien en helpt ze met de strategie om hun innovaties te beschermen. Sinds 2009 beschikt Agoria voor zijn leden ook over een werkgroep rond intellectueel eigendomsrecht, waarin internationale experts toelichting geven bij goede praktijken en intellectuele-eigendomsregelingen en hun implementatie overal ter wereld. Voor meer gerichte vragen maken Sirris en Agoria deel uit van een groot netwerk van gespecialiseerde partners die de ondernemingen kunnen bijstaan op specifieke domeinen of in verband met bijzondere problemen.  

Blijf op de hoogte 

Intellectuele eigendom is een complexe aangelegenheid maar alle actoren in de onderneming zijn er wel bij betrokken. Voor hen organiseren Sirris en Agoria ook sensibiliserings- en opleidingsacties over intellectuele eigendom in het algemeen, over hoe je octrooien leest en hoe je informatie opzoekt in publieke databanken.

Op 20 oktober organiseert Agoria twee informatiesessies, nl. ‘Europees eenheidsoctrooi: gevolgen voor uw onderneming’ en ‘Hoe bescherm je je tegen industriële spionage?’. 
Meer informatie en inschrijven op  www.agoria.be/rsevent

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.