Hoe selecteer je een geschikte asconfiguratie voor een precisiefreesmachine?

De asconfiguratie van een precisiefreesmachine bepaalt voor een groot stuk de haalbare nauwkeurigheid. Bij de aanschaf of de constructie van een precisiefreesmachine is het daarom belangrijk om de juiste asconfiguratie te kiezen. Maar welke is nu de beste keuze? In voorliggend artikel lichten we aan de hand van een bestaand machinevoorbeeld stapsgewijze toe hoe de randvoorwaarden te vertalen naar een geschikte configuratie.

De geometrie van het af te werken product bepaalt in grote mate de vereiste machinekinematica. Daarbij moet het aantal machine-assen tot een minimum worden beperkt. Hoe meer machine-assen, hoe moeilijker de machineconstructie, hoe hoger de kosten, hoe minder nauwkeurig of hoe meer inspanningen nodig om dezelfde nauwkeurigheid te realiseren, en tenslotte, hoe complexer de procesbeheersing.

Aan de hand van een concreet voorbeeld zullen we de verschillende stappen toelichten van een  methodiek om tot een geschikte asconfiguratie voor een precieze microfreesmachine te komen voor de bewerking van kleine matrijsvormen. We vertalen hierbij de randvoorwaarden naar de meest geschikte asconfiguratie.

lees meer op Techniline.