Hoe kunnen kmo's hun concurrentiepositie verbeteren?

Op 25 juni krijgt u de unieke gelegenheid om experte Gisele Villas Bôas uit Brazilië aan het woord te horen over hoe kmo's in Brazilië competitiever worden op de nationale en internationale markt dankzij het inzetten van normalisatie, certificatie en kwaliteit.

Voor kmo's is het heel belangrijk dat normen praktisch te hanteren zijn, makkelijk om te begrijpen en dat voorbeelden en templates voorhanden zijn, zodat de implementatie ervan snel en goedkoop kan.

Verder zal Thierry De Coen, actief als Belgisch expert in de internationale normalisatiecommissie JTC1/SC7 'Software and systems engineering', de concepten van de ISO/IEC norm 29110 'Software Lifecycle Processes and Guidelines for Very Small Entities' toelichten. Very Small Entities of VSE's zijn ondernemingen, organisaties, afdelingen of projectteams bestaande uit ten hoogste 25 mensen. Kmo's dragen substantieel bij tot de economie door de ontwikkeling van waardevolle producten en diensten.

Software-lifecycle-processen zijn vaak op maat van grote bedrijven geschreven. Daarom komt deze norm tegemoet aan de behoeften van kmo's, kleinere afdelingen van grote bedrijven en tijdelijke projectteams. Dankzij een certificatie kunnen zij aan overheidsinstellingen en andere klanten aantonen dat ze kwaliteitsproducten en -diensten afleveren. In Brazilië en andere landen van Latijns-Amerika certificeren talloze bedrijven, inclusief start-ups, zich elke maand.

Deze informatiesessie, georganiseerd door Agoria, is interessant voor kmo's, grote bedrijven met software ontwikkelingsafdelingen, overheidsinstellingen, kleine ondernemingen en start-ups. Ze vindt plaats in het Diamant Conference & Business Centre in Brussel.

Interesse? U vindt het programma en alle praktische info hier! 

Contact Agoria: Karlien Erauw, tel. +32 2 706 78 16