Hoe goed kent u de nieuwe productietechnologieën?

In welke mate zijn deze technologieën bruikbaar voor u? En hoe ze implementeren? Het studieproject 'Doorbraken in productietechnologie voor een Vlaamse maakindustrie met toekomst' zal op deze en andere vragen een antwoord geven. Hiervoor rekenen we ook op uw input. Vul onze korte bevraging in, neem actief deel aan de werkgroepen en geef zo mee richting aan de toekomst van de Vlaamse maakindustrie!

'Doorbraken in productietechnologie voor een Vlaamse maakindustrie met toekomst' kadert in de initiatieven 'Vlaanderen in Actie', gesubsidieerd door Agentschap Ondernemen en uitgevoerd door Agoria, Sirris en KU Leuven. Het project kadert ook binnen lopende initiatieven als 'Fabriek van de toekomst' en 'Made different' (www.madedifferent.be) en beoogt de identificatie en implementatie van interessante, al dan niet nieuwe, productietechnologieën die kunnen bijdragen tot een toekomstgerichte maakindustrie in Vlaanderen.

Dit studieproject wil een visie/plan uitwerken van hoe de Vlaamse maakindustrie kan transformeren naar de fabriek van de toekomst. Dit door nieuwe World Class productiemiddelen, en meer concreet, door te kijken hoe op korte termijn technologieën met hoge Technology Readiness Levels (TRL)-waarde op grotere schaal kunnen geïmplementeerd worden. Op basis van een reeds uitgevoerde state-of-the-art studie en opvolging van internationale ontwikkelingen geeft de studie aan dat er heel wat technologieën zijn met een TRL-niveau 4….5 (technologie gevalideerd in laboratoria). Op lange termijn willen we daarom nagaan welke technologieën met een TRL-niveau van 4…5 potentieel hebben om verder door te groeien naar een hoge TRL en Market Readiness Level (MRL).

Om de stand van zaken van een technologie aan te geven wordt binnen deze studie het concept van de algemeen aanvaarde Technology Readiness Levels (TRL) gebruikt. Een TRL-niveau varieert van 1 tot 9 (1: basisprincipes gekend; ….; 4: technologie gevalideerd in laboratoria;….; 9: technologie met succes geïmplementeerd). Om de industriële implementatie van technologieën te evalueren, wordt binnen de studie gebruik gemaakt van een Market Readiness Level (MRL), die eveneens een waarde kent tussen 1 (geen implementatie) en 9 (op grote schaal geïmplementeerd). De MRL-waarde van een technologie is weliswaar regio-afhankelijk. In vergelijking tot een aantal buurlanden hebben sommige technologieën met hoge TRL-waarde (bijv. multi-assig frezen, hard bewerken, ...) in Vlaanderen een lager MRL-niveau.

Interesse? Werk mee!

Via een bevraging willen we een beter beeld krijgen van de kennis en implementatie van een aantal productietechnologieën.

Op basis van deze resultaten willen we in een volgende stap met industriële partners, in een beperkt aantal werkgroepsessies, productietechnologieën met potentieel voor de Vlaamse maakindustrie identificeren. Ook medewerking via deze werkgroepsessies is van groot belang. Via de bevraging kan u uw interesse hiervoor aangeven.

Klik hier indien u de korte bevraging wenst in te vullen.

Deze bevraging wordt georganiseerd met de steun van :

http://agentschapondernemen.be

http://www.nieuwindustrieelbeleid.be