Hoe automatisering of robots introduceren op lasafdeling

U wilt uw lasafdeling (gedeeltelijk) automatiseren of robotiseren, maar weet niet hoe? Of uw lasafdeling is al geautomatiseerd, maar u wilt ze verder optimaliseren? Sirris, Agoria en het BIL sloegen de handen in elkaar en komen u tegemoet met het project AUTOLAS - 'Succesvol en competitief omschakelen van manueel naar geautomatiseerd/ gerobotiseerd lassen'.  

De mogelijkheden voor geautomatiseerd lassen van 'kleinere' reeksen (> 200 à 300 stuks) breiden continu uit, net zoals de mogelijkheden die de moderne robotica biedt. Veel bedrijven passen deze nieuwe technologieën al zinvol toe, maar ondanks het potentieel is dit niet altijd vanzelfsprekend.

Enkele redenen hiervoor:

  • Er ontbreekt een overzicht van alle aspecten die komen kijken bij het automatiseren van het lasproces (robot, randapparatuur, lasmallen, werkvoorbereiding, toleranties, programmatietijd, lastijd-montagetijd, .... ). Vaak ligt de focus op de ultieme mogelijkheden van de robot, waardoor praktische drempels veelal verborgen blijven en pas bij opstart opduiken. Praktijkvoorbeelden en richtlijnen (tips & tricks) zijn nodig ter ondersteuning van de kmo’s die hun lasproces willen transformeren.
  • Onvoldoende zicht op in de praktijk haalbare toepassingen voor het automatiseren van het lasproces vanuit recente technologische ontwikkelingen. Bedrijven hebben moeite om de evoluties op te volgen en het potentieel van deze evoluties in te schatten voor hun specifieke uitdagingen/situatie.
  • Kmo’s hebben doorgaans moeilijkheden bij de realistische inschatting van de terugverdientijd  (ROI, return on investment). Verhalen van bedrijven die jaren worstelen om tot een rendabele implementatie te komen, weerhouden anderen ervan aan robotlassen te beginnen. Er zijn goede praktijkvoorbeelden van succesvolle implementatietrajecten, maar die zijn onvoldoende gekend.   

Al deze redenen waren de aanzet voor Sirris, Agoria en het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) om de handen in elkaar te slaan in het project AUTOLAS - 'Succesvol en competitief omschakelen van manueel naar geautomatiseerd/ gerobotiseerd lassen'. Bovendien is er in België geen echt kenniscentrum dat bedrijven op een onafhankelijke manier kan bijstaan en begeleiden in het (las)automatisatieproces.

Ondersteuning

Het project biedt de bedrijven de nodige ondersteuning bij hun evaluatie van(las)automatisatie, en wel op de volgende manieren:

Hands-on workshops:

Hierin kunnen bedrijven zelf experimenteren met de beschikbare technologieën, om zo uit de eerste hand te ervaren wat een technologie zou kunnen brengen voor hun specifieke situatie. Bepaalde thema’s kunnen worden uitgediept, een eerste praktijkervaring opgedaan. Matchmaking wordt gefaciliteerd tussen zowel bedrijven onderling als met derde partijen die verdere ondersteuning kunnen bieden.

Individuele begeleiding van bedrijven naar implementatie (maximum 2 mandagen):

Hierbij kunnen de laatste openstaande vragen beantwoord worden en de resterende drempels voor het implementeren van de beschikbare automatiseringstechnologieën weggewerkt. Het bestaande lasautomatisatieproces kan worden geoptimaliseerd.

Typische taken zijn onder meer het opstellen van een actieplan met prioriteiten, het inschatten van de verschillende mogelijke scenario’s (business case) en de mogelijke partners om het vooropgezette plan tot een goed einde te brengen.

Als er geen kant-en-klare automatiseringsoplossing beschikbaar is, kan er doorverwezen worden naar de juiste kennispartner die in dat geval samen met het bedrijf in kwestie een haalbaarheidsstudie kan definiëren. 

Heeft u interesse? Op de website van het BIL kunt u meer info opvragen.