Historische straatarmaturen verlichten Leipzig voortaan met ledlampen

In de Duitse stad Leipzig werden 360 historische Schinkel-gasstraatlampen in het stadscentrum voorzien van ledverlichting. Zo kon het typische karakter en licht van de lampen behouden blijven, terwijl een belangrijke energiebesparing verwezenlijkt werd. 

Rond de Thomaskirche werden 360 typisch 19de eeuwse straatlampen - gekend om hun typisch warm licht - aangepast en voorzien van een ledverlichtingsysteem, zonder daarbij het uitzicht of het soort licht te veranderen. De reconstructie van de historische lampen maakt deel uit van een grootscheeps project om intelligente verlichting in de binnenstad te installeren. 

Historisch vanbuiten, led vanbinnen

Het systeem dat gebruikt werd om de historische verlichtingsarmaturen aan te passen, is speciaal ontwikkeld door Braun Lighting Solutions voor dit doel, wat het mogelijk maakte de bestaande infrastructuur probleemloos aan te passen. 

De vier gloeikousen die oorspronkelijk in de gaslampen zaten, werden vervangen door vier ledmodules, die afgedekt zijn met getint glas en de afmetingen en schikking van de gloeikousen nabootsen. Het resultaat geeft de indruk van de oorspronkelijke gloeikousen die in de verlichtingsarmaturen hangen. Alleen van dichterbij is het verschil te merken. Een 1,2 W led in het dak van de lamp zorgt voor een subtiel licht doorheen het satijnglas aan de bovenzijde van de eenheid. De leds kunnen beurtelings aan- en uitgeschakeld worden en gedimd indien nodig. Het ontwerp van het ledsysteem binnen het armatuur maakte de nodige warmteafvoer van de leds mogelijk, zodat een correcte warmteafvoer kon worden gegarandeerd. 

Resultaat

Dankzij de aanpassing van de lampen kan de stad Leipzig jaarlijks 20.000 euro aan energiekosten besparen. De ledlampen verbruiken slechts 22 W tegenover 85 W door de voorgangers, wat neerkomt op een lager energieverbruik van 89.369 kWh per jaar, een reductie van maar liefst 73,3 procent en een reductie in CO2-uitstoot van 60,8 ton per jaar. Bovendien bedraagt de levensverwachting van het ledsysteem meer dan 90.000 uren, wat op termijn een bijkomende besparing betekent voor de stad. 

Behalve de gigantische besparing en het voordeel voor het milieu, is er door de ingreep niets veranderd aan het uitzicht en de verlichting van de historische omgeving. De bewoners zijn dan ook positief over het resultaat. 

Besparingen voor, tijdens en na gebruik

Braun Lighting Solutions heeft als partner in het cycLED-consortium eco-innovatie in de praktijk gebracht op het vlak van technologische en niet-technologische aspecten. Aangezien de sturingseenheden, ledmodules en -drivers van dezelfde bron komen, is er slechts één contact voor implementatie en later onderhoud, wat de efficiëntie tijdens de samenwerking tussen stad en fabrikant ten goede komt.

Met de focus op recyclage van zeldzame aardmetalen paste Braun Lighting Solutions (BRAUN) zijn productontwikkeling, de productie van ledproducten en de collectie EndofLife-producten aan. Sommige onderdelen van leds bevatten immers kleine hoeveelheden van deze materialen. Om de opbrengst van zeldzame aardmetalen in het recyclageproces te vergroten, is het absoluut noodzakelijk alle onderdelen die ze bevatten te scheiden van de rest. Om deze reden verzamelt de fabrikant zijn modules zelf aan het einde van hun levenscyclus.

Braun ontwikkelde bovendien een makkelijker scheidingsproces van de stukken die zeldzame aardmetalen bevatten. Het veranderde hiervoor de thermische verbinding van led-pcb aan het koelblok. De fabrikant gebruikt niet langer thermische lijm om de led-pcb's aan het koelblok te bevestigen. Zo is het makkelijker en goedkoper de relevante onderdelen te scheiden en kunnen bovendien de koelblokken hergebruikt worden in nieuwe armatuurmodules. De aanpassing reduceert de kosten en druk op het milieu. Elk hergebruikt koelblok reduceert het energieverbruik in het aluminiumproductieproces. Minder aluminiumverbruik vermindert ook de milieuverontreiniging en reduceert de kostprijs van materiaal en product. 

De auteur van deze tekst is Nicky Constabel van Braun Lighting Solutions, die tijdens de workshop ‘How to truly eco-innovate in the lighting industry?’ op 11 februari een bijdrage levert met de presentatie ‘Eco-innovation process at Braun and Riva’.