Het belang van tekeningen in een octrooi

Goede octrooiaanvragen bevatten nauwkeurige en duidelijke tekeningen waarmee u zich, indien nodig, ook beter kan verdedigen. 

In een technologisch landschap dat steeds complexer wordt, neemt het aantal geschillen over octrooien toe en ook de kosten om die te verdedigen. In de VS telde PricewaterhouseCoopers in 2012 meer dan 5.000 gerechtsprocedures, die elk gemiddeld 2,8 miljoen USD kostten. 

Om die reden is het voor ondernemingen belangrijk goed opgestelde en geïllustreerde octrooien met eenvoudige en nauwkeurige octrooien in te dienen om enerzijds hun kansen te vergroten snel een octrooi te krijgen en anderzijds hun rechten indien nodig beter te kunnen verdedigen. Die afbeeldingen, die in de tekst worden becommentarieerd, maken de beschrijving helderder. Ze mogen evenwel niets eraan toevoegen of iets vervangen. 

Een recent artikel in WIPO Magazine (juni 2014) 'IP Litigation: What Place for Patent Drawings?' belicht die kwestie (de auteur is wel gespecialiseerd in illustraties bij het deponeren van tekeningen van tekeningen en modellen - design patent in de VS). 

Lees meer op Techniline.