Hervorming van het takssysteem in verband met octrooien

Een voorstel tot koninklijk besluit heeft tot doel het huidig stelsel van taksen te vereenvoudigen en zich te schikken naar de nieuwe bepalingen voorzien in het wetboek van economisch recht.

Op 17 juli 2015 heeft de ministerraad een voorstel van koninklijk besluit goedgekeurd met het oog op de hervorming van het takssysteem in verband met uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten. Dit voorstel heeft tot doel het huidig stelsel van taksen te vereenvoudigen en zich te schikken naar de nieuwe bepalingen voorzien in het wetboek van economisch recht. 

De belangrijkste krachtlijnen van de hervorming zijn de volgende: 

  • het verhogen van de aantrekkelijkheid van het Belgisch octrooisysteem door de weinig rendabele taksen af te schaffen
  • het stimuleren van de responsabilisering van de gebruikers van het systeem ten aanzien van de kwaliteit van het dossier van de octrooiaanvraag
  • het verbeteren van de kwaliteit van informatie die ter beschikking is gesteld van het publiek
  • het voorzien in een adequate financiering van de verplichtingen die de verantwoordelijkheid zijn van België door het eengemaakt octrooirecht onder de vorm van een beperkte verhoging (10 %) van de instandhoudingtaksen van de octrooien

Het voorstel van KB is overgemaakt voor advies aan de Raad van State.

Bron

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.