Help de circulaire economie doorbreken met digitale technologie!

De circulaire economie is een must en is wereldwijd aan haar doorbraak bezig. De complexiteit van producten en van internationale waardeketens echter vormt een obstakel om tot een volwaardig functionerende circulaire economie te komen. IoT en digitale technologieën zijn hierbij essentieel. Sirris en partners willen een betere opname van digitale technologieën door marktspelers en consumenten mogelijk maken om de circulaire economie in Vlaanderen een boost geven. Ga met ons de uitdaging aan!

Steeds meer bedrijven en overheden scharen zich achter de circulaire economie, ook in Vlaanderen. De uitwerking ervan stoot nog op heel wat hindernissen. Het Internet of Things en digitale technologieën zijn cruciaal bij een betere informatiedoorstroming - denk maar aan informatie over de locatie of staat van een apparaat, hoe het werd gemaakt en welke materialen het bevat. Om een betere opname van digitale technologieën door marktspelers en consumenten te realiseren en zo de circulaire economie in Vlaanderen een zetje in de rug te geven, starten Sirris Agoria, Imec en Go4Circleeen nieuw project op: Circular Bytes.

Ons doel

  • Aanbieders van digitale technologieën en potentiële gebruikers met elkaar verbinden, met het oog op een efficiënter grondstoffengebruik én op nieuwe waardecreatie.
  • De kennis vergroten over welke digitale technologieën nu al beschikbaar zijn om circulair ondernemen vooruit te helpen en bijdragen tot wederzijds leren rond dit nieuwe domein.
  • Een roadmap voor Vlaanderen opstellen met noodzakelijke (technologische en niet-technologische) acties, om te komen tot een versnelde toepassing van digitale technologieën ter ondersteuning van de circulaire economie.

De doelgroep

We richten ons op zowel aanbieders als vragers van de digitale technologieën: potentiële gebruikers van IoT en/of digitale technologieën, zoals machinebouwers en producenten van allerlei apparatuur, maak-, assemblage- en recyclagebedrijven die machines inzetten, dienstverlenende bedrijven. Een tweede groep die baat kan hebben bij dit project, zijn de aanbieders van IoT en digitale technologieën: leveranciers van zowel software als hardware.

Interesse?

Begin 2018 wordt de concrete werking binnen het project uiteen gezet. De drie thema’s waarop we willen inzetten, zijn:

  • Digitale technologieën & (open-/closed-loop) recyclage

  • Digitale technologieën & herstel, ‘refurbishment’ en ‘remanufacturing’

  • Digitale technologieën & servitisatie en levensduurverlenging

Wilt u de boot van de circulaire economie niet missen en overweegt u stappen naar digitalisering binnen uw bedrijf? Laat het ons weten!

Dit project komt tot stand met de steun van Vlaanderen Circulair en Ovam.

Go4Cirlce