Haal een maximale productiviteit en minimale standtijd met uw machines

Kan je goedkope MEMS-sensoren gebruiken om een condition-monitoring-systeem te realiseren? Hoe zal zo'n systeem je machineonderhoud helpen verbeteren? En kan je defecten in elektrische verbindingen detecteren? Om competitief te blijven, moeten machinebouwers de capaciteit van hun machines zo hoog mogelijk opdrijven en de standtijd zo laag mogelijk houden. Deze uitdaging en opportuniteit is het centrale thema van 'Automated online condition monitoring for rotating machinery' dat plaatsvindt op 3 december.

Condition monitoring laat toe de gezondheidstoestand van machines, hun componenten en processen na te gaan door fysieke eigenschappen zoals trillingen, geluid en elektrische signalen te meten. Recente opportuniteiten in goedkope technologie zoals MEMS-sensoren, ICT-toepassingen en open-source controleplatformen in combinatie met de juiste algoritmen laten een wijdverspreide inzet van condition-monitoring-systemen toe voor een bredere range van machines en triggeren het heruitdenken van de traditionele businessmodellen.

Het Mechatronica 4.0-project wil Vlaamse bedrijven helpen bij de realisatie van de Industrie 4.0-filosofie. Geautomatiseerde condition monitoring zal een van de voornaamste kenmerken van de volgende generatie autonome machines zijn en is daarom de focus van de Mechatronica 4.0-masterclass, georganiseerd door Sirris en Flanders Make. Het doel is u te informeren over de voordelen van condition monitoring en u inzicht te geven in hoe deze systemen op een kostenefficiënte manier te verwezenlijken. Bovendien zal Flanders Make haar visie presenteren op de ontwikkeling van volautomatische condition-monitoring-systemen, die de nood aan offline interpretatie van een expert uitsluiten en zo de kennis die condition monitoring oplevert volledig benutten.

Sirris en Flanders Make hebben de nodige expertise en infrastructuur in huis om kmo's te ondersteunen bij innovaties en bij de overbrugging tussen de technologische noden enerzijds en het technologische aanbod anderzijds. De laatste tien jaar heeft Flanders Make een uitgebreide expertise opgebouwd in de ontwikkeling van condition-monitoring-systemen.

Tijdens de masterclass zullen de verschillende onderwerpen geïllustreerd worden aan de hand van industriële gebruikerscases en veelgestelde vragen. Kom meer te weten over deze masterclass via onze agenda!