"Gezonde maakindustrie is stimulus voor hele economie"

Tijdens de uitreiking van de Factory of the Future Awards 2016 werd het eens te meer duidelijk: de transformatietrajecten die de zeven laureaten hebben afgelegd, zijn een inspirerend voorbeeld voor andere bedrijven. En zo’n voorbeelden hebben we nodig, want een goede maakindustrie is onmisbaar voor elk land dat een sterke economie belangrijk vindt.

Op 4 februari reikten Sirris en Agoria de Factory of the Future Awards 2016 uit in zaal Stuurboord in Antwerpen. Ruim 350 industriëlen woonden het event bij. Op het podium dit jaar maar liefst zeven winnaars: Biobakkerij De Trog, E.D.&A., JTEKT Torsen Europe, Ontex, Punch Powertrain, TE Connectivity en Van Hoecke NV.

Op de goede weg

“Deze sterke bedrijven hebben ervoor gekozen om hun competitiviteit te verhogen aan de hand van geïntegreerde transformatietrajecten uit het Made Different-actieplan van Sirris en Agoria. In die trajecten zijn ze nu zo ver gevorderd dat ze aan de criteria voldoen om ‘fabriek van de toekomst’ te worden genoemd. Ze hebben slim geïnvesteerd in o.a. de verdere automatisering en digitalisering van hun productieapparaat en in hun medewerkers. Daardoor bevinden ze zich nu in pole position om ook in de wereld van morgen zodanig flexibel, performant en kostenefficiënt te zijn dat ze op concurrentiële wijze kunnen innoveren en zo productieactiviteiten verankeren in ons land,” zo lichtte Herman Derache, algemeen directeur van Sirris, toe.

Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen, wees op het belang van dergelijke voortrekkers, die hij omschreef als “een echte inspiratiebron voor de hele maakindustrie”. Hij ging ook dieper in op de visie achter Made Different, op de zeven transformaties die er de kern van vormen en op de manier waarop Sirris en Agoria in het kader van dit in 2010 gelanceerde programma nu al meer dan 200 bedrijven begeleiden.

"Na de vier laureaten van vorig jaar, deze keer maar liefst zeven winnaars. Dit bewijst dat we in Vlaanderen echt wel de visie en competenties hebben om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Van de winnaars van vorig jaar weten we dat ze het vandaag nog steeds erg goed doen en dat ze inmiddels volop bezig zijn om door te groeien naar het volgende niveau: Factory of the Future 4.0. En dat is ook de bedoeling van deze Awards: het is een beloning voor de geleverde inspanningen, maar tegelijk een stimulans om op hetzelfde investeringspad door te gaan,” aldus Wilson De Pril.

Hij onderstreepte nog dat de inhoudelijke invulling van de Made Different-transformaties voortdurend blijft evolueren: “Een Factory of the Future Award winnen kan daarom nooit een eindpunt zijn. We zien bijvoorbeeld dat heel wat technologische uitdagingen in ontwerp en productie zich prominent beginnen af te tekenen: virtuele simulaties, internet of things, additive manufacturing, omgaan en gebruik van big data, nieuwe businessmodellen die dat alles met zich meebrengt,… Met Made Different willen we bedrijven concreet klaarmaken voor de toekomst en zetten we ze aan tot voortdurende verdere optimalisering van hun aanpak.”

PRET-tige keynote

Dat Human Centered Production wel degelijk vruchten afwerpt, illustreerde keynote-spreker Pascal Bos. Als Manager Engineering bij het in afscherming, toegang en ventilatie van techniekruimten gespecialiseerde Nederlandse bedrijf JAZO Zevenaar besloot hij om de medewerkers van zijn team nauwer en actiever te betrekken bij de interne werkorganisatie. Het uitgangspunt daarbij was om te focussen op positiviteit, respect en enthousiasme in het team (PRET): “Want door zo samen te werken, ontstaat Plezier, Rendement, Energie en Tevredenheid, kortom, dubbele PRET.”

Motor van de economie

Voor de uitreiking van de Factory of the Future Awards, ten slotte, stond Charles Beaudouin in. De CEO van de West-Vlaamse wereldspeler in textielmachines Van de Wiele en tevens voorzitter van Barco, is een van de grondleggers van het Made Different-programma. Hij feliciteerde alle winnaars namens Agoria en Sirris en vatte nog eens samen waar het uiteindelijk om draait: “De winnaars van vandaag verdienen het van harte om in de bloemetjes te worden gezet, want zonder sterke maakindustrie is geen gezonde economie mogelijk. De maakindustrie is immers de motor voor heel wat economische activiteit. Ze neemt het merendeel van de bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling voor haar rekening, helpt buitenlandse investeringen en kapitaal aantrekken en draagt in aanzienlijke mate bij tot jobcreatie: rechtstreeks maar ook in de dienstensectoren die rond de productiebedrijven kunnen bestaan. Daarnaast zijn in het bijzonder onze technologiebedrijven uitstekend geplaatst om mee oplossingen te ontwikkelen voor belangrijke maatschappelijke problemen rond bijvoorbeeld klimaat, mobiliteit en gezondheidszorg. Kortom, we hebben er met zijn allen belang bij om de maakbedrijven die een voortrekkersrol op zich nemen te steunen en er alles aan te doen opdat nog meer bedrijven zich kunnen ontwikkelen tot fabrieken van de toekomst.”

Lees hier het persbericht met meer informatie over de zeven nieuwe laureaten.

Lees hier hoe het de award-winnaars van 2015 sindsdien is vergaan.

Bekijk het videoverslag:

Bekijk hier de foto's van de uitreiking. 

De komende weken zullen we de winnaars aan u voorstellen via verschillende blogposts.