Geprinte sensoren voor een e-piano

Alpha Pianos vervangt pianosnaren door geprinte spanningsmeters om de instrumenten makkelijker te kunnen transporteren.

Wanneer beroepspianisten op tournee in concerten spelen, kunnen ze vaak hun instrument niet met zich meenemen omdat de transportkosten gewoon te hoog zijn. Ook het huren van een piano ter plaatse is duur en delicaat, omdat het veel tijd vergt om de piano correct te stemmen. En op een piano spelen waarmee ze niet vertrouwd zijn, zou hun uitvoering in het gedrang kunnen brengen. Een andere optie bestaat erin een elektrische piano te transporteren, die compacter is en veel makkelijker te verplaatsen en te installeren is. Maar heel wat pianisten houden er niet van op een elektrische piano te spelen omdat de toetsen en de manier waarop het instrument op de aanraking van de toetsen reageert, te veel verschillen van die van een klassieke piano; bovendien kunnen ze het timbre en het volume niet naar wens beheersen. 

Lees meer op Techniline.