Gebruikt uw bedrijf nog een olielamp?

Minder fossiele brandstoffen gebruiken en verbruiken behoort stilaan tot de reguliere bedrijfsvoering. Het is een economische must geworden. Wanneer banken, verzekeraars en pensioenfondsen hiernaar handelen om zo ook hun risico’s te verkleinen, weet je dat het ernst is.

Volgende signalen zijn alvast niet mis te verstaan:

  • Meer dan 500 pensioenfondsen, steden, universiteiten, stichtingen, … hebben samen wereldwijd al voor 3.400 miljard dollar gedesinvesteerd uit fossiele brandstoffen. Hierbij zijn ook grote-regimespelers met een lange traditie in olie betrokken, zoals het Rockefeller Brothers Fund.
  • Goldman Sachs meldde vorig jaar al dat kolenwinning aan een terminale reductie bezig is. Ondertussen bleken de twee grootste steenkoolbedrijven in de VS (Peabody Energy en Arch Coal) niet langer rendabel en zijn hun activiteiten om deze reden ook gestopt.
  • Volgens energie-experts in The Guardian hebben de olieproducerende bedrijven nog zo’n 10 jaar de tijd om hun strategie om te gooien als ze geen brutaal en abrupt einde tegemoet willen gaan.
  • De drie grootste verzekeringsmaatschappijen ter wereld (Avivo, Aegon en Amlin) vragen de afschaffing van de oliesubsidies. Ze waarschuwen daarbij dat de klimaatverandering ‘de moeder van alle risico’s’ is.
  • Volgens de herverzekeraar Munich RE is in de eerste helft van 2016 alleen al voor 70 miljard euro schade aangericht ten gevolge van natuurrampen, waarvan 24 miljard verzekerd was.
  • KBC stopt met de financiering van steenkool-gerelateerde activiteiten, uitgezonderd in Tsjechië, waar een uitdoofbeleid wordt ingevoerd.
  • Guy Janssens, Senior SRI Specialist BNP Paribas Fortis, stelde in een interview met Knack (01/06/2016) dat "de bedrijfswinst van duurzame spelers de voorbije jaren merkbaar toegenomen is. Omdat dergelijke ondernemingen bedrijfsmatig beter presteren, zal het rendement van duurzaam beleggen wellicht ook toenemen. … Zelfs de rating voor obligaties van duurzame bedrijven ligt nu al hoger dan bij andere bedrijven."

Bedrijven zien deze uitdaging als een opportuniteit

De trends detecteren is één zaak, maar er de kansen uit halen voor uw bedrijf is een ander paar mouwen. Vanzelfsprekend staan bedrijven niet stil en nemen ook gerichte acties. Dat zien we alleszins in een paar sprekende voorbeelden.

Lego investeerde al zo’n 150 miljoen Dollar in het Lego Sustainable Materials Centre. Het bedrijf wierf al meer dan 100 ingenieurs aan om onder andere alternatieve materialen te zoeken die de kunststoffen op basis van fossiele brandstoffen kunnen vervangen. Verder verlaagt de speelgoedfabrikant zijn 'carbon footprint' door te investeren in windenergie. Zo wil het bedrijf zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen reduceren en ambieert het tegen 2020 nog alleen hernieuwbare energie te gebruiken. De firma werkte ook al aan haar verpakkingen en slaagde erin het met 14 procent minder karton te doen.

Ook Vlaamse kmo’s actief in kunststofverwerking staan klaar met nieuwe grondstoffen en producten. Zo maakt B-Token, fabrikant van onder meer jetons, een gedeelte van zijn producten uit bio-gebaseerde materialen. De grondstof op basis van zetmeel halen ze uit aardappelschillen, afkomstig uit de aardappelverwerkende industrie. Daarnaast lopen er in het bedrijf ook acties om de energie-efficiëntie te verbeteren en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verder te reduceren.

De metaalsector in Vlaanderen is ook proactief en neemt zeer concrete stappen. Een voorbeeld is Dovre. Het bedrijf zag de strenger wordende regelgeving uit de Scandinavische landen als kans en aanleiding om de verbrandingskamer van zijn kachels te herontwerpen en verbeteren. Hun nieuwe kachels produceren 50 keer minder fijn stof dan voorheen en dat gedurende de vollledige levensduur. Dit werd al in 2015 gerealiseerd. Heel recent raadde de Vlaamse overheid het gebruik van kachels of openhaarden af bij ongunstige weersomstandigheden. Het hoeft geen betoog dat een bijkomende regelgeving zal volgen en Dovre hier zeker een stapje voor heeft.

Het is echter niet vanzelfsprekend om kansen voor uw bedrijf te detecteren en prioriteren. In een veranderende economische, regelgevende context is een goede timing immers essentieel. Daarom organiseren we voor u de nodige ondersteuning. Sirris en Agoria helpen en begeleiden u zowel op strategisch vlak als op een zeer praktisch niveau. We begeleiden u bij het identificeren en nemen van concrete stappen die ook voor uw bedrijf de blootstelling aan risico’s reduceren en de kosten drukken. Contacteer ons!

Bekijk ook de presentatie van Jeremy Legget en de presentatie van Peter Tom Jones (KU Leuven) bij zijn boekvoorstelling Terra Reversa. 

Dit artikel verschijnt in het kader van het project ‘Eco-compliance als competitief wapen’, uitgevoerd door Sirris en Agoria, met de steun van VLAIO. 

(Bron foto: Dreamstime)