Gebruik van machineparkgegevens om werking en onderhoud te optimaliseren

Na de succesvolle eerste editie van vorig jaar, organiseren we op 13 december voor de tweede keer het seminarie ‘Fleet-based analytics for data-driven operation and maintenance optimisation’. Het seminarie richt zich op de uitdagingen die gepaard gaan met het optimaliseren van de werking en het onderhoud van een machinepark op basis van gegevensanalyse en hybride modelleringsstrategieën.

Heel wat bedrijven hebben een machinepark bestaande uit (bijna identieke) machines, zoals bijvoorbeeld windturbines, compressoren, professionele voertuigen enz. Dankzij de voortdurende ontwikkelingen in technologieën zoals sensoren, communicatie en gegevensopslag kan de werking van deze machines continu worden bewaakt. Vaak echter wordt de enorme hoeveelheid verzamelde gegevens niet ten volle benut. Het onderhoudspersoneel gebruikt ze voornamelijk om na te gaan of de machine juist werkt of als heuristiek om storingen vast te stellen nadat ze zich hebben voorgedaan.

Sommige bedrijven onderzoeken reeds hoe deze gegevens op een meer geavanceerde manier kunnen worden gebruikt, omdat ze bijvoorbeeld willen overschakelen van reactief naar proactief onderhoud. Dit gebeurt echter meestal nog voor elke machine afzonderlijk. Op het niveau van het machinepark blijft een enorm potentieel zo onbenut: een bepaalde machine kan goed werken binnen haar operationele grenzen, maar tegelijk slechter presteren dan haar soortgenoten door bijvoorbeeld een verkeerde configuratie of plotse storing. Door rekening te houden met de prestaties van één machine ten opzichte van de vloot kunnen we meer gedetailleerde en nauwkeurige kennis extraheren.

Uitdagingen en kansen

Tijdens dit seminar werpen twee gerenommeerde sprekers hun licht op de huidige stand van zaken in dit domein, zowel vanuit een industrieel als een onderzoeksperspectief. Daarnaast bespreken we de kansen die een vlootanalyse creëert en de uitdagingen die gepaard gaan met het gebruik van vlootgegevens aan de hand van verschillende industriële praktijkgevallen. De voorbeelden tonen aan welk potentieel de aanpak heeft in sectoren als de machinebouw, (hernieuwbare) energie en transport. Het evenement wordt afgesloten met een netwerkingreceptie, waarbij verschillende bedrijven en universiteiten hun technologische oplossingen voor deze uitdagingen zullen demonstreren.

Het evenement wordt georganiseerd in het kader van HYMOP. In dit SBO-project bestuderen VUB, Sirris, KU Leuven, imec en de Universiteit Antwerpen hypermodelleringsstrategieën op multistream tijdreeksgegevens voor operationele optimalisatie, in samenwerking met een industriële adviescommissie. Tijdens de workshop worden de technologieën toegelicht die de afgelopen twee jaar van het project werden ontwikkeld. Daarnaast worden de mogelijkheden voor industriële valorisatie verkend. Meer informatie over dit project vindt u hier.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Wilt u uw technologische oplossing voor vlootanalyses voorstellen? Neem dan op 13 december deel aan ons seminar!