Ga voor hogere slijtvastheid dankzij harde lagen

Om slijtage tegen te gaan kunnen harde lagen efficiënter blijken dan het klassieke harden. Sirris, Agoria en het BIL willen constructeurs en maakbedrijven de mogelijkheid geven de kennis die in Vlaanderen aanwezig is rond harde lagen beter te benutten, en lanceren hierrond een nieuw project. 

Heel wat bedrijven hebben te maken met metalen onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage. In veel gevallen worden de onderdelen gewoon gehard. Soms blijkt deze methode onvoldoende, omdat het substraat onvoldoende hardbaarheid vertoont en omdat een toename van de hardheid niet altijd leidt tot een verhoging van de slijtvastheid. Het aanbrengen van coatings die harde en goed verdeelde deeltjes bevatten, kan deze doelstelling wel bereiken. Twee klassieke methoden om deze lagen af te zetten zijn thermisch spuiten en oplassen. Binnen de eerste groep horen het bekende HVOF-proces, het plasmaspuiten en het koudspuiten of cold-spray-proces. Tot de andere groep behoren het klassieke oplassen en minder bekende methoden zoals plasma transferred arc, wire arc spraying en ten slotte lasercladden.  

Lagere drempel naar nieuwe technologieën

Om constructeurs en maakbedrijven de mogelijkheid te geven de kennis die in Vlaanderen aanwezig is op het vlak van harde lagen beter te benutten, willen Sirris, Agoria en het BIL een nieuw project starten: HardCoat of het ‘Duurzaam aanbrengen van harde coatings tegen slijtage’. Het project wil vooral de drempel verlagen naar nieuwe technologieën om deze harde coatings aan te brengen bij de geïnteresseerde kmo’s, zo de toepassing ervan te stimuleren en de competentie van deze bedrijven te verhogen. 

Alternatieven voor hardverchromen

Een ander doel is het zoeken naar duurzame alternatieven voor het hardverchromen van onderdelen, omdat deze methode tot vandaag veelvuldig toegepast werd tegen slijtage. Aangezien deze technologie onder druk komt te staan door de Reach-richtlijn zoekt men volop naar methoden om het elektrolytische verchromen te vervangen. Lasercladden kent de laatste tijd veel interesse als alternatief voor het verchromen, maar andere technieken zoals stroomloos vernikkelen kunnen eveneens toegepast worden. Naast de keuze van de soort applicatiemethode behoort ook de keuze van een optimale samenstelling van de coating tot het doel, namelijk de slijtvastheid van onderdelen verhogen.

Voor veel bedrijven is de stap naar andere en nieuwe technologieën niet evident. Bovendien bestaan er zeer veel soorten coatings en samenstellingen om dit doel te bereiken (zowel metallische als keramische lagen). Daarbij stelt zich verder de vraag rond het optimale bewerken van dergelijke harde lagen. Met dit project willen we deze kloof dichten en oplossingen aanreiken, om zo tot kostengunstige en efficiënte resultaten te komen.  

Foto bovenaan: Herstellen van onderdelen vormt één van de toepassingen van het project HardCoat (links plasmaspuiten, rechts lasercladden) 

Wilt u meewerken aan dit initiatief? Wilt u ervaringen delen en ideeën lanceren? Neem contact met ons op!