FvT-scan legt noden en opportuniteiten van uw bedrijf bloot

Hoe ver staat uw bedrijf nu en hoe ver bent u nog verwijderd van de Fabriek van de Toekomst? De 'Fabriek-van-de-Toekomst-scan' (FvT-scan) geeft u hiervan een beeld en zal u laten kennismaken met een aantal nieuwe uitdagingen. Het is uw eerste stap in de transformatie naar Factory of the Future. 

Om de maakindustrie te wapenen tegen de toekomstige uitdagingen, definieerden Agoria en Sirris het Made-Different-actieplan. Binnen dit actieplan werden zeven noodzakelijke transformaties gedefinieerd om bedrijven te transformeren naar echte ‘Factories of the Future’.

Het opzet van het Made-Different-actieplan is om binnen de vijf jaar 50 bedrijven volledig klaar te stomen en 500 ondernemingen al minstens hun eerste stappen in de richting van een 'Fabriek van de toekomst (FvT)' te laten zetten. Om deze doelstelling te halen, werd een drieledige aanpak opgezet: sensibiliseren, informeren en concreet begeleiden.

Oriëntatie en nieuwe uitdagingen

De 'Fabriek-van-de-Toekomst-scan' is de eerste – onontbeerlijke – stap bij het transformeren en heeft als doelstelling bedrijven kennis te laten maken met een aantal nieuwe uitdagingen, die door Agoria en Sirris samen met een aantal toonaangevende bedrijven bepaald zijn. 

De FvT-scan probeert in te schatten hoe ver uw bedrijf zit in deze transformaties en hoe ver u nog verwijderd bent van de Fabriek van de Toekomst. Het is bovendien een instap en goede wegwijzer voor verdere ondersteuning (bootcamps, ervaringsplatformen, innovatieprojecten, …).

De FVT-scan geeft bedrijven een nieuw denkkader om naar de huidige werking te kijken, zodat concrete stappen gedefinieerd kunnen worden naar de toekomstige werking.

Interview, analyse en nabespreking 

De scan start met de strategische prioriteiten van het bedrijf. Vervolgens worden per transformatie een aantal stellingen gequoteerd op belangrijkheid en performantie voor het bedrijf. Om dit te kaderen zijn er per transformatie aanvullende kwantitatieve vragen.

De ingevulde scan wordt door een team van experts geanalyseerd. Vervolgens wordt in een diepgaander interview - ter plaatse in het bedrijf - ingezoomd op de verschillende opportuniteiten en mogelijke oplossingspistes.

Reeds tientallen bedrijven pasten deze scan toe. Begin 2014 zal een eerste sectorscan gebaseerd op al de individuele scans gepubliceerd worden en kan u uw eigen scan hieraan aftoetsen.

Met de steun van:

De FvT scan werd opgesteld door de volgende partners: