Fotokatalytische ontbinding van kleurstoffen

Wetenschappers onderzoeken een nanocomposiet die de ontbinding van kleurstoffen in afvalwater katalyseert. De oplossing is efficiënter dan de bestaande verbindingen, omdat gebruik wordt gemaakt van het zichtbare lichtspectrum en niet alleen van uv-licht.

De hoeveelheid synthetische kleurstoffen die elk jaar opnieuw in het milieu terechtkomen, bedraagt zo’n 300.000 ton. Wetenschappers aan de Universiteit van Swansea zijn een nieuw materiaal aan het ontwikkelen dat in staat zou zijn de afbraak van die vervuilende stoffen in afvalwater te katalyseren. Dit fotokatalytisch materiaal extraheert de kleurstoffen uit het water, absorbeert er ruim 90 procent van en verbetert de afbraaksnelheid met een factor 10 onder het effect van zichtbaar licht.

Na de fotokatalytische afbraak, waarbij de kleurstof in kleinere, onschadelijke moleculaire ketens wordt afgebroken dankzij de lichtenergie, kan de composiet eenvoudig worden gefilterd, gerecupereerd en hergebruikt.

Lees meer op Techniline.