Flam3D waarborgt toekomst voor 3D-printen

Flam3D, het initiatief dat bedrijven en organisaties in de waardeketen van 3D-printen in Vlaanderen verenigt en vertegenwoordigt, kent een vliegende start. Tijdens de officiële aftrap werden belang en ambities van de clusterorganisatie rond de technologie uit de doeken gedaan.

Ruim 160 professionals verzamelden op 9 februari in het Vlaams Parlement voor de officiële aftrap van de clusterorganisatie 'Flam3D'. De verschillende sprekers schetsten een beeld van verleden, heden en toekomst van 3D-printing. Ook Sirris leverde een bijdrage waarin aangetoond werd  dat 3D-printen een enabler is om radicaal te innoveren. Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters verduidelijkte het clusterbeleid waarbinnen Flam3D actief is.

Een aantal concrete voorbeelden toonden aan waar 3D-printen een verschil maakt of zal maken in de traditionele productie en voor individuele personen. De technologie zal ongetwijfeld een grote impact hebben op bestaande productieprocessen en logistieke ketens. Het platform wil daartoe bijdragen.

Daarnaast werd ook gesproken over het belang van samenwerking. Kennis is nu al heel belangrijk voor het competitieve voordeel van een bedrijf en dit zal alleen maar toenemen. Die exponentiële toename aan data en informatie maakt dat één bedrijf onmogelijk alle kennis alleen kan verzamelen. Bedrijven die dat inzien, gaan binnen hun netwerken op zoek naar de juiste kennis. Veel meer dan vroeger gaat het om echte samenwerkingsverbanden tussen bedrijven die beseffen dat ze samen veel meer kunnen bereiken.

Bovendien creëren clusters die dichtbij de ondernemingen staan en ook overheid en onderzoek verbinden concrete ondernemingskansen. Een netwerkorganisatie zoals Flam3D kan een belangrijke rol spelen om nieuwe waardeketens te identificeren en ondersteunen.

De algemene interesse voor de technologie binnen de industrie blijkt uit het aantal leden van de organisatie, dat op vier maanden tijd groeide van negen tot bijna dertig bedrijven en organisaties.

(Bron foto: Flam3D)