First time right komt stap dichter dankzij integratie van AM

Additive manufacturing is langzaamaan klaar voor de productievloer. Toch blijken vaak nog verschillende uitdagingen gepaard te gaan met de industrialisering en opschaling ervan.

Al enige tijd onderzoeken bedrijven de mogelijkheden van additive manufacturing als productietechnologie voor hun onderdelen. Potentiële onderdelen worden gescreend of zijn in ontwikkeling. Hiermee klimt de industrie naar een volgend niveau: de productie van de 3D-geprinte onderdelen op een industrieel niveau. Zo wil men zowel een economisch sluitend verhaal maken als een industrieel kwaliteitsniveau bereiken.

Het produceren van 3D-geprinte onderdelen houdt meer in dan het printproces op zich. Er komen verschillende technologieën kijken voor en na het printen: naast de materiaaltoevoer, de 3D-file en een geschikte set parameters, is er vaak sprake van een warmtebehandeling van de onderdelen, 3D-scannen, nabewerking, kwaliteitsborging, ... Deze en het 3D-printprocedé zelf zijn topics waarrond de industrie op zoek is om zelf binnenshuis kennis op te bouwen. Niet altijd om onmiddellijk zelf de technologie in huis te halen, maar minstens om in staat te zijn een discussie te kunnen aangaan met potentiële toeleveranciers.

Naast haar steeds interessantere productie- en industrialiseringsaspecten, biedt de AM-technologie zich aan voor implementatie en integratie in een Industrie 4.0-context. Dit betekent dat 3D-printers moeten worden geïntegreerd in de productieomgeving en dat ze moeten interageren met de rest van de productiemachines. Hiervoor is transparantie nodig, om zo een algemeen productieapparaat te kunnen creëren, waarbij kwaliteit en flexibiliteit voorop staan en die certificatie van het volledige proces toelaat.

Integratie van AM

Voor al deze hindernissen kan een 'AM integrated factory', een pilootlijn die additive manufactoring op eenzelfde lijn brengt met andere productietechnologieën, een oplossing zijn.

AM is immers geëvolueerd tot een stadium waarin de technologie kan worden gecombineerd met andere productietechnologieën. In plaats van in een lokaal ver weg van de productielijn te worden voorzien, kan AM ingebed worden in de lijn, waardoor first-time-right-productie een stap dichterbij komt en zo binnen het bereik van meer en ook kleinere bedrijven.

Een AM integrated factory is een demonstratie- en onderzoeksinfrastructuur, waarin een pilootopstelling wordt gecreëerd voor de productie van onderdelen op industriële schaal. Een dergelijke pilootfabriek heeft echter niet als doel producten te fabriceren, maar heeft wel volgende doelstellingen:

  • De ontwikkeling van knowhow rond de industrialisatie van de AM-technologie in een productieomgeving.
  • De ontwikkeling van nieuwe productie-, afwerkings- en kwaliteitscontrolestrategieën voor AM-productie.
  • De haalbaarheid demonstreren van de productie van nieuwe producten op industriële schaal.
  • Het finetunen van de productie van AM-onderdelen samen met de andere fabricagestappen voor de lancering van productie op een reële industriële schaal.
  • De realisatie van een geïntegreerde, transparante en agile productieomgeving voor de realisatie van AM-onderdelen, die beantwoordt aan de criteria van een Industrie 4.0-fabriek. Het product van deze pilootfabriek zijn niet de 3D-geprinte stukken die dankzij de infrastructuur gecreëerd werden, maar de kennis die ermee ontwikkeld werd en overgedragen of verkocht wordt aan klanten.

Wist u dat zo'n AM integrated factory ondertussen momenteel in ontwikkeling is bij Sirris? Deze installatie wordt op 14 november officieel voorgesteld aan de industrie. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Kom naar de feestelijke ingebruikname in onze vestiging in Diepenbeek!

Sirris ontwikkelde haar eigen AM Integrated Factory in het kader van het nieuwe EFRO-project 'Integratie van 3D metaalprinten'. Lees hier meer over dit project.