Federale Overheid publiceert 'België als voortrekker van de circulaire economie'

Rekening houdend met zijn specifieke eigenheid zou België zich kunnen positioneren als één van de voornaamste Europese voortrekkers in de uitbouw van een circulaire economie tegen 2030.  

Wat? 

Geconfronteerd met de uitdagingen en de geboden kansen, gekoppeld aan de toenemende schaarste van de grondstoffen, hebben de FOD Volksgezondheid en de FOD Economie gezamenlijk bedenkingen geformuleerd omtrent de te nemen maatregelen op federaal niveau om het concurrentievermogen van de ondernemingen, de tewerkstelling en de koopkracht van de consumenten te versterken en tegelijk de impact van hun activiteiten op het milieu te beperken.

Lees meer op Techniline.