Europese reglementering in nanomaterialen toegelicht

Een recente webinar verduidelijkte het standpunt van de Europese Unie en haar lidstaten rond de reglementering inzake nanomaterialen.

Op Europees niveau zijn nanomaterialen vergelijkbaar met om het even welke stof. Ze mogen niet alleen op basis van hun afmetingen als gevaarlijk worden beschouwd. Ze worden gedekt door REACH en CLP. De registrering ervan moet voldoen aan de verplichtingen van die beide reglementeringen, zoals voor om het even welke stof. Om de beoordeling van de mogelijke gevaren van nanomaterialen te verbeteren en zo de maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn om de risico’s te beheren, is de Commissie evenwel van plan sommige technische clausules van de Reach-bijlagen te wijzigen, zonder aan de kern van de tekst van de reglementering te raken. Toch delen niet alle landen van de Europese Unie die zienswijze…

Lees meer op Techniline.