Enkele technische toepassingen met AM

Applicaties voor militaire doeleinden slechts voor binnen enkele jaren, een robot voor inspectie in Fukushima, complexe golfgeleiders, grote onderdelen voor satellieten. 

Militaire applicaties

Hoewel defensie in diverse landen investeert in tal van onderzoeksprojecten rond additive manufacturing in metaal, heeft het Amerikaanse magazine National Defense meerdere experts ondervraagd die van oordeel zijn dat het nog (minstens) 10 jaar zal duren vooraleer deze technologie zijn intrede doet in het militair domein, omdat er nog talloze hinderpalen zijn. 

Lees meer op Techniline.