Enkele ontwikkelingen in selective laser sintering

De ontwikkelingen in SLS volgen zich in ijltempo op: lowcostmachines, productiegerichte machines, nieuwe materialen, meer open systemen, multipoederprinters. 

Uitdagingen van SLS 

Selectief lasersinteren (SLS) van plastic materialen is niet nieuw, maar biedt nog een groot ontwikkelingspotentieel voor de productie van eindstukken.
Ten opzichte van andere technieken, zoals FDM, biedt het bepaalde voordelen, zoals mechanisch meer isotrope werkstukken of een effect van natuurlijke ondersteuning van de poeders. Toch heeft de techniek ook zo haar beperkingen: beperkt gamma van beschikbare materialen (onder meer omwille van het geringe temperatuurbereik van de systemen), volledig gesloten platforms bij de belangrijke leveranciers, achterstand in de ontwikkeling van nieuwe uitrustingen,… 

De geringe verscheidenheid aan commerciële materialen (PA12 is het meest courante polymeer) heeft alles te maken met de moeilijkheid om ze in de vorm van geschikte poeders te produceren. Deze worden gefabriceerd door cryo-vermaling of versnelling op basis van een oplosmiddel, twee procedés die incompatibel zijn met heel wat thermoplastische materialen, duur uitvallen en poeders voortbrengen met een te brede korreldistributie. 

Lees meer op Techniline.