Energiebesparende maatregelen implementeren in uw bedrijf: subsidies voor alle stappen

Overheden zetten vandaag massaal in op de energie-efficiëntie van bedrijven. In alle stappen van hun energiebesparingsprojecten kunnen ondernemingen terugvallen op fikse subsidies, gaande van energiescans en haalbaarheidsstudies tot de effectieve investeringen en exploitatie. Een handig overzicht maakt u wegwijs in dit subsidietraject.

MadeDifferent - ecoproductie

Ondersteuning voor een hogere energie-efficiëntie bestaat in talloze vormen en komt uit meerdere hoeken, vaak ook uit de industrie zelf. Zo kent u Made Different vast al: het bedrijvenproject waarmee we vanuit Sirris en Agoria vijftig producenten willen klaarstomen tot ‘Factories of the Future’ én minstens vijfhonderd maakbedrijven hun eerste passen willen laten zetten in die richting. Eén van de zeven transformatietrajecten die hen daarin helpen, is dat van ecoproductie: de overstap naar een duurzaam en milieuvriendelijk productiesysteem.

InnEEPlas – kunststoffen

Daarnaast is Sirris ook partner van InnEEPlas, een driejarig project waarmee de koepelfederatie Flanders’ PlasticVision kunststofverwerkende bedrijven in Vlaanderen wil aanzetten tot energiebesparende maatregelen. Via uitwisseling van ervaringen, casestudies en bedrijfsindividuele begeleiding en coaching bouwt InnEEPlas aan een energie-efficiëntere kunststofindustrie.

En verder ...

Breder liggen er vrijwel in alle industriële processen kansen voor (verdere) energiebesparing. Bij de implementatie van dergelijke energiemaatregelen worden over het algemeen volgende stappen doorlopen: (1) auditing en doorlichting, (2) haalbaarheidsstudie, (3) implementatie en oplevering, (4) exploitatie en prestatieborging. 

Het loont de moeite om na te gaan voor welke steunmaatregelen uw bedrijf in aanmerking komt bij zo’n traject. In dit overzicht krijgt u een duidelijk beeld van de bestaande subsidies per processtap richting energie-efficiënte onderneming, met contactgegevens, info en voorwaarden.