Energie-efficiëntie komt binnen handbereik van uw bedrijf

Hoe kan je als bedrijf energie-efficiënt te werk gaan en hoe kan je investeringen in energie-efficiëntie snel terugverdienen? Sirris stapte in het voorjaar van 2017 in het ENEF-PRO-project 'Energie-efficiëntie bij processing-bedrijven'. 

Correct meten is weten

Ondanks het groeiende belang van energiemanagement voor kmo's met energie-intensieve transformatieprocessen is er geen bestaande structuur of gekende methode om het energieverbruik in de processen zelf te meten, beoordelen of voorspellen. Uit verschillende buitenlandse studies en ook uit eigen onderzoek via projecten als Inneeplas, Foundry of the Future en Made Different blijkt dat meer dan 70 procent van het totale energieverbruik - pompen, koeling, gecomprimeerde lucht, verlichting, kantoor en HVAC niet inbegrepen - naar het proces zelf gaat. Het gebrek aan proces-specifieke metingen en benchmarks, maakt het moeilijk voor - vooral kleine en middelgrote - bedrijven om hun energieverbruik te beoordelen en hun relatieve competitiviteit te bepalen. Bijgevolg zijn er heel wat bedrijven die op een verkeerde manier meten of foute zaken meten.

Een bijkomend probleem is dat de beslissingen voor investeringen genomen worden op basis van eenzijdige commerciële argumenten (d.i. de kost), bijvoorbeeld louter op basis van data van machineleveranciers. Hierdoor worden vaak verkeerde beslissingen rond energie-efficiënte genomen. Bovendien stellen fabrikanten de energie-efficiëntie van hun machines voor in de meest optimale omstandigheden (denk maar aan het probleem rond de uitstootcijfers van de NOx-testen bij VW). Het energieverbruik in de specifieke bedrijfscontext wordt zo niet meegenomen in de beslissing.

Reële informatie, begeleiding en advies

In het ENEF-PRO-project 'Energie-efficiëntie bij processing-bedrijven' willen we op een consistente manier bedrijven begeleiden aan de hand van correcte metingen een analyse te maken die hen in staat stelt om zowel intern als extern te benchmarken en dit zowel op proces-, machine- als siteniveau. Aan de hand van dit begeleidingstraject kunnen we het bedrijf reële informatie verschaffen over hoe de processen op machine- en op siteniveau presteren. Belangrijker nog, aan de hand van deze oriëntatie zullen we samen tot inzichten komen om de operationele performantie te beoordelen en te verbeteren.

Het uiteindelijk doel is om aan de hand van een footprint van de energie-efficiëntie de juiste investeringen te  identificeren op korte, middellange en lange termijn. Deze methodologie stelt het bedrijf ook in staat om op korte termijn (maandelijks) de impact van energie-efficiëntie te meten en zo nodig op tijd het proces bij te sturen en eventueel bijkomende acties of investeringen te ondernemen.

Tags: