Manie Conradie

De elektrificatie van wegvoertuigen neemt een hoge vlucht en we zien steeds meer van deze wagens aangedreven op lithium-ion-batterijen op onze wegen. Maar wat met de batterij wanneer deze einde-leven bereikt heeft? Twee jaar lang onderzocht het COOCK-project Re2Live deze en andere vragen. De voornaamste bevindingen zullen voorgesteld worden tijdens het publiek toegankelijk slotevent op 2 juni.

 

Pieter Jan Jordaens

Nog voor de recente ontwikkelingen die onze energievoorziening treffen, had de Belgische overheid de ambitie om de productie van hernieuwbare energie een versnelling hoger te schakelen. Hiervoor kijkt men in de eerste plaats naar offshore wind in de Belgische Noordzee. Technologische innovatie krijgt een belangrijke rol en daar spelen we met de tweede editie van de Wind Energy Technology Summit in juni op in.

Herman Derache

Marie Delvaulx, directeur van The Shift, het netwerk voor duurzame ontwikkeling in België, is ervan overtuigd dat voor alle ondernemingen, openbare en academische instellingen en verenigingen een rol is weggelegd om van de transitie naar een duurzame economie een succes te maken. Tijdens 'The Green Exchange', het annual event van Agoria en Sirris, zal ze haar visie en expertise delen tijdens een inspirerend en divers panel met Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, en Bart Steukers, CEO van Agoria.

Herman Derache

De Zwitserse piloot en avonturier Bertrand Piccard, op 25 mei keynotespreker tijdens het event 'The Green Exchange', is de eerste persoon die de wereld rondvloog in een vliegtuig op zonne-energie. Als oprichter van de Solar Impulse Foundation deelt hij zijn alternatieve maar realistische visie op het debat rond duurzaamheid en economische groei.

Pieter Jan Jordaens

In een reeks online presentaties, georganiseerd door de Belgische ambassade in het Zuid-Koreaanse Seoul, worden op 10 mei offshore wind- en zonne-energie, en hoe deze de scene van de hernieuwbare energie hervormen, onder de loep genomen. Dit tijdens het panelgesprek 'Hot and Windy: on the future of our energy', waaraan ook Sirris meewerkt.

Pieter Jan Jordaens

Analyse van de data van zo’n 7.000 windturbines heeft de voornaamste problemen blootgelegd die zorgen voor uitval ('downtime') en dus verloren potentiële energieproductie wanneer de windturbine niet werkt. Heel wat van deze problemen kunnen opgelost of voorkomen worden.

Pieter Jan Jordaens

Belgische bedrijven actief in de windenergiesector genieten vandaag wereldwijd een uitstekende reputatie. Zij kunnen rekenen op ondersteuning van OWI-Lab, het innovatie- en kennisplatform met onderzoekers en ingenieurs van Sirris, VUB en UGent, dat ondertussen 10 jaar bestaat. De kruisbestuiving tussen industrie en de academische wereld blijkt de sleutel tot het succes van onze Belgische bedrijven.

Thomas Vandenhaute

Het AFVALorisatie-project, dat zo veel mogelijk maakbedrijven minder materialen wil laten verbruiken, hun nevenstromen beter valoriseren, materiaalkringlopen sluiten, is ten einde. We hebben voor u de tien belangrijkste lessen die uit het project te trekken zijn, op een rijtje gezet. Ook na het project kunt u uiteraard voor dit thema nog altijd bij ons terecht.

Pascal Pollet

Ondanks de COVID-19-pandemie vond op 13 oktober de uitreiking van de QRM Silver-certificaten plaats, ongeveer een jaar na de opleiding. De geslaagde cursisten ontvingen hun certificaat tijdens een video-conferencing-sessie met QRM-grondlegger Rajan Suri. Het event vond plaats bij ETAP Lighting International in Malle, producent en toeleverancier van professionele verlichtingsoplossingen.