Efficiënte inzet van 3D-printen van metaal binnen handbereik

Om meerwaarde uit 3D-printen te halen, dienen de mogelijkheden ervan in het productontwerp geïntegreerd te worden. Zo kunnen features en interne structuren vervaardigd worden die onmogelijk aan te maken zijn met de klassieke technologieën. Bovendien moet de technologie kunnen worden geïntegreerd in de volledige productieketen, naast andere technologieën. Sirris spitst zich toe op beide aspecten. 

Additieve of laagopbouwende technologie, ook wel gekend als '3D-printen', heeft de voorbije jaren de evolutie gemaakt vanuit de prototypesfeer naar industriële inzetbaarheid. Daar waar initieel enkel polymeren geprint werden, maakt de huidige technologie het mogelijk om complexe componenten uit metaal te printen. De grote uitdaging is nu om de technologie efficiënt en naar waarde in te zetten. 

Om meerwaarde uit 3D-printen te halen dienen de mogelijkheden ervan in het productontwerp geïntegreerd te worden. Zo kunnen features en interne structuren vervaardigd worden die onmogelijk aan te maken zijn door middel van de klassieke technologieën. Dit vraagt echter om een andere denkwijze, ondersteund door kennis van 3D-printen. 

Een tweede aspect betreft de integratie van 3D-metaalprinten in de volledige productieketen. Hoewel 3D-printen al enorme stappen heeft gezet, is de haalbare eindkwaliteit nog vaak onvoldoende om te kunnen spreken van een functionele mechanische component. Nabewerking van het geheel of van enkele functionele delen is dan ook noodzakelijk. Om dit kostenefficiënt uit te voeren en te garanderen dat nabewerking überhaupt mogelijk is, dient de volledige productieketen geïntegreerd te verlopen. 

Succesvol 3D-metaalprinten begint bij het ontwerp:

  • de integratie van unieke elementen
  • rekening houden met verschillende complexiteiten: warmtehuishouding tijdens productie, vervormingen, definiëren hulpstructuren voor ondersteuning tijdens het opbouwen, etc.
  • rekening houden met volgende bewerkingen: referenties, overmaat, bereikbaarheid, opspanpunten, etc. 

Demonstratiecel 3D-metaalprinten

In de productiehal van Bij Sirris in Diepenbeek staat een volledige productieketen (3D-metaalprinter, vijfassige freesmachine, warmtebehandeling, zandstralen, lasertextureren) ter beschikking om onder begeleiding een eerste ervaring op te doen. U kunt op ons rekenen voor:

  • een analyse van uw huidige ontwerp
  • advies voor herontwerp, met oog op 3D-printen, nabewerking, ...
  • effectief printen en nabewerken van een democomponent
  • de nacalculatie met oog op total cost of ownership (TCO) en een vergelijking met klassieke technologieën 

Op 14 november stellen we deze AM Integrated Factory officieel voor aan de industrie. Wilt u erbij zijn? Schrijf u nu al in

Meld u aan!

Interesse om ervaring op te doen, een eerste kennismaking met of een opleiding over 3D-metaalprinten? Neem zeker contact met ons op! 

Het project 'Integratie van 3D-metaalprinten' wordt binnen het EFRO-kader ondersteund door de Europese Unie, de Vlaamse Overheid, Agentschap Innovatie en Ondernemen (VLAIO) en de Provincie Limburg voor een bedrag van €388.984,19. Meer over dit project leest u hier.