Een vliegtuig zonder ramen

Airbus stelt een cockpit voor van waaruit je niet rechtstreeks naar buiten kan kijken, met een besturing die uitsluitend verloopt via 3D-beeldschermen. De voordelen in termen van veiligheid, gewicht of design zijn talrijk.

Tegenwoordig bevat de neus van een vliegtuig de cabine die vooraan en aan de zijkanten voorzien is van brede ramen waardoorheen de piloten een vrij uitzicht hebben naar voren en naar achteren. Daaraan werd de radome, de rustzone voor piloten en het voorste landingsgestel toegevoegd, zodat de vorm geen spitsboog heeft, zoals die idealiter zou moeten zijn om aerodynamische redenen, maar heel wat complexer is, met tal van buigingsstralen. 

Lees meer op Techniline.