Een vliegtuig met afneembare cabine

Airbus heeft een octrooi verworven voor een systeem van een afneembare cabine waardoor de rotatie van lijnvliegtuigen sneller zou kunnen verlopen door de tijden van voorbereiding tussen de vluchten tot een minimum te herleiden.

Voor de vliegtuigmaatschappijen daalt de winst per passagier steeds verder. Zij trachten dus allemaal de wachttijden te verminderen die nodig zijn om, tussen twee vluchten door, een vliegtuig klaar te maken om de passagiers aan boord te laten.

Lees meer op Techniline.