Een nieuwe zoekmachine voor content met vrije toegang

Creative Commons, zoekmachine

Creative Commons (CC) heeft CC Search, een tool voor het opzoeken van content met vrije toegang, in Bètaversie op de markt gebracht.

Velen van ons gebruiken beelden of foto's om hun verslagen en presentaties op te frissen. Indien men deze niet wenst aan te kopen, moet men documenten vinden met vrije toegang en ook de gebruiksvoorwaarden ervan kunnen nagaan: het volstaat niet om ze van het internet te downloaden. 

Elke licentie van Creative Commons is geleverd in drie formaten: gewoon leesbare pictogrammen, een contract met formulering bestemd voor de juristen en een stukje HTML-code ingewerkt in de webpagina's waar het werk staat voor verspreiding. 

Deze laatste technische laag is machinaal leesbaar. Het is precies deze laag die de zoekmachines toelaat de kunstwerken in CC op te sporen en dit te melden aan de gebruikers. Zo kunnen zij via Google Images enkel de foto's opzoeken die gefilterd zijn in functie van het type licentie die gebruikt is.  

Creative Commons heeft in februari aangekondigd dat zij de Bètaversie zouden lanceren van een nieuwe zoekmachine, CC Search, die op het internet de werken kan opsporen onder CC met het merkteken "machine readable" in de licenties. 

Men zegt dat de nieuwe zoekmachine intuïtiever en krachtiger is dan de voorgaande. De filters bieden de mogelijkheid om de opzoekingen te beperken tot het licentietype, volgens auteur, sleutelwoorden, titel of een collectie te kiezen (Europeana, Wikimedia Commons, Flickr, …). 

Op het ogenblik van de lancering kon de zoekmachine slechts 1% indexeren van de documenten onder CC-licentie, maar dat zijn toch al zo’n 10 miljoen afbeeldingen.

Bronnen