Een nieuwe omkasting voor radardebietmeter bij Flow-Tronic

Het jaar 2013 was een keerpunt voor Flow-Tronic. Gelet op de ontwikkeling van de milieu- en veiligheidsnormen heeft het bedrijf besloten zijn debietmeters zelf te ontwikkelen in plaats van geïmporteerde systemen te kopen die niet meer aan de eisen van de markt voldoen. Sirris helpt bij het ontwerpen van de nieuwe omkasting. 

Flow-Tronic levert oplossingen voor debietmetingen en gebruikt daarbij al meer dan 20 jaar de hyperfrequente radartechnologie om het vloeidebiet te meten van afvalwater in het rioleringsnet, water in behandelingssystemen en waterzuiveringsstations. Deze technologie is uniek in haar soort en levert nauwkeurige metingen op waar dat met andere technieken niet mogelijk is. Tot dusver verdeelde het bedrijf een model dat bij een Amerikaanse kmo werd aangekocht. Maar deze kmo wordt door een grote investeringsgroep overgenomen en heeft alle nieuwe technologische ontwikkelingen bevroren. Daarom heeft Flow-Tronic besloten zijn eigen debietmeter te ontwikkelen in samenwerking met een Oostenrijkse universiteit die gespecialiseerd is in de radartechnologie en zo te beschikken over een product dat aan de Europese normen en de eisen van de klanten voldoen. 

Het bedrijf heeft een beroep gedaan op Sirris voor het ontwerp van de omkasting van zijn debietmeter. 

Deze omkasting moet voldoen aan een vrij technisch bestek waarin wordt verwezen naar specifieke normen en reglementeringen (ATEX, onderdompelbaarheid …). Ze kan worden uitgerust met allerlei bijkomende voelers. De vorm moet passen in een draagframe dat in de riolen wordt geplaatst, maar toch een aantrekkelijk design bieden en minder plaats innemen dan het huidige model. 

Gelet op de grootte van het stuk en de benodigde series was het economisch gezien niet mogelijk met een klassiek spuitgietvorm te werken. Voor het spuitgieten van polyurethaan zijn echter geen heel dure gietvormen nodig omdat dit bij veel lagere druk gebeurt. Sirris heeft de omkasting bijgevolg ontworpen rekening houdend met de specifieke kenmerken van deze techniek (meer fluïde materialen, meer gebroken hoeken, grotere dikte) in samenwerking met een Belgische leverancier van gespuitgiete stukken van PUR.

Ter voorbereiding van de industrialisering werden prototypes van de nieuwe omkasting vervaardigd: met door sintering van polyamide verkregen stukken konden de afmetingen, de montage e.d. worden getest.

De nieuwe debietmeter is het eerste product dat volledig door Flow-Tronic werd ontwikkeld en werd eind juni 2013 onder de naam Raven-Eye op de markt gebracht.

Auteur

Pagina's

Auteur

Pagina's

Auteur

Pagina's