Een database van de innovatie in België en in de gewesten

Een nieuwe webstek levert de indicatoren om het systeem van de innovatie in België en in de buurlanden te analyseren.

Het federaal bureau voor wetenschapsbeleid in samenwerking met het federaal Planbureau lanceert de database innovationdata.be.
Deze database herneemt 150 indicatoren die het mogelijk maken een status- beschrijving van onderzoek en innovatie in België en in de gewesten uit te voeren en de uitkomsten ervan te vergelijken met deze van de buurlanden aan de hand van te downloaden grafieken, tabellen en diagrammen.  

Meer informatie: http://www.innovationdata.be/

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.