Economische voordelen van Intellectuele Eigendom voor Europa

Het Europese Octrooibureau (EPO) en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de EU (EUIPO) hebben hun tweede gezamenlijke studie gepubliceerd over de impact van Intellectual Property Rights (IPR) op de Europese economie op het vlak van BNP, werkgelegenheid, inkomens en handel.

Uit de studie blijkt dat meer dan 42% van de totale economische activiteit binnen de EU (goed voor ongeveer 5,7 biljoen euro) gegenereerd wordt uit de intensieve IPR-business. Ongeveer 38% van de werkgelegenheid binnen de EU (82 miljoen jobs) vloeit voort uit activiteiten die meer dan gemiddeld gebruik maken van IP-rechten. 

Deze industrieën toonden bovendien meer veerkracht in het licht van de economische crisis. Een vergelijking tussen de resultaten van deze studie (die de periode 2011-2013 bestrijkt) en deze van de vorige editie van september 2013 (over de periode 2008-2010) laat zien dat het aandeel van deze industrieën in de EU-economie licht gestegen is. 

Deze studie nam een breed scala aan IP-rechten onder de loep: patenten, trademarks, designs, copyright, geografische indicaties (GI’s) en kwekersrecht. Daarnaast werden ook de industrieën geïdentificeerd die deze rechten meer intensief gebruiken dan andere en werd het aandeel in economische sleutelindicatoren op EU-niveau gekwantificeerd, voornamelijk BNP, werkgelegenheid, inkomens en buitenlandse handel. De studie brengt ook aan het licht dat IP-intensieve industrieën zoals engineering, automobiel en biowetenschappen, ongeveer 90% van de handel van de EU met de rest van de wereld vertegenwoordigen.

Voor meer info :

Auteur : Yizhen Wang, Agoria, Regulations & Standardisation Center of Expertise

 

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.